Viktiga tankar från Ken Ramirez…

Viktiga tankar från Ken Ramirez…

De flesta som tränar belöningsbaserat har en djup och passionerad övertygelse om att positiv förstärkning är ett effektivt och mer humant sätt att träna djur. Vi vill gärna sprida detta sätt att träna till alla. Men att hjälpa människor med en bakgrund i tvångsbaserad träning kan vara väldigt svårt och tidskrävande, och fyllt av hinder och spärrar. Ibland dyker hindren upp från helt oväntat håll.

I Canis nr. 5/2017 kan du läsa några av Ken Ramirez tankar runt detta. Vad bör man som instruktör vara uppmärksam på om man verkligen vill nå framgång med sådana kursdeltagare?

Kan det rent av vara så att vi själva utgör hindret ibland? Är vi duktigare på att använda positiv förstärkning i träningen av våra hundar än när vi kommunicerar med andra människor?

Beställ prenumeration här före 6:e oktober kl 12:00 för att vara säker på att få ta del av den här viktiga artikeln.

Beställ prenumeration på Canis här!