Lektion 21: Vem är världens första klickertränare?

Lektion 21: Vem är världens första klickertränare?

Klickerträning är en ung träningsmetod i hundsammanhang. Det var först från mitten av 90-talet som metoden började få någon större spridning, mycket tack vare Karen Pryor. Men själva teknologin är mycket äldre. Vem var egentligen världens första klickertränare?

B.F. Skinner körde redan på 30-talet sina berömda försök med råttor i ”Skinner-box”. Men under dessa försök gick träningen alltid automatiskt. Boxarna var gjorda på så sätt att de levererade mat automatiskt efter vissa regler och tidsintervaller, t ex varje gång råttan tryckte på en spak. Forskaren kunde därmed bara sätta djuret i boxen och träningen gick av sig själv.

Det första verkliga shaping-passet där tränaren själv styrde tilldelningen av förstärkaren, var faktiskt inte förrän 1943. B.F. Skinner och två av hans studenter, Keller Breland och Norman Guttman roade sig då med att lära en duva att bowla genom att förstärka beteenden som gradvis påminde mer och mer om målbeteendet (successive approximation). Även om Skinner tidigare hade beskrivit hur shaping borde kunna försiggå, hade han faktiskt aldrig praktiserat det själv förrän den dagen. Och han blev naturligtvis mycket överraskad över resultatet.

Du kan läsa hela historien om upptäckten av shaping i artikeln ”A day of great illumination. B.F. Skinner´s discovery of shaping” av Gail B. Peterson. Mycket rolig historia!

Keller Breland å sin sida blev så fascinerad av träningen att han hoppade av studierna och grundade det legendariska Animal Bahavior Enterprises (ABE) tillsammans med sin fru Marian Breland (senare Marian Bailey). Genom ABE tränade Keller och Marian många tusen djur. De var de första som använde Skinners teoretiska principer rent praktiskt, och de vidareutvecklade också användandet av en betingad förstärkare. (De var också de första som använde en klicker som betingad förstärkare, utan att det är särskilt viktigt i det här sammanhanget). Enligt min bedömning är det mest korrekt at kalla Keller och Marian Breland för världens första klickertränare.

Marian, Bob och Keller framför delfintanken.

Användande av klicker som betingad förstärkare blev för övrigt beskrivet för första gång i artikeln ”How to Teach Animals” av B.F. Skinner 1951.

Det var också Keller och Marian som införde användandet av shaping i träning av delfiner. Sådan delfinträning nämns ofta som ”starten på klickerträning”, men Keller och Marian hade alltså klickertränat hundratals djur innan dess. Keller Breland dog så tidigt som 1965. Marian och Bob Bailey drev ABE vidare fram till sin pensionering 1990.

Canis arrangerade et seminarium med Bob Bailey för några år sedan, och då brevväxlade jag en hel del med Bob. Han skickade mig bland annat en artikel som berättar mer om Kellers och Marians arbete i ABE före 1965. Den artikeln kan du läsa här.

Själva begreppet ”klickerträning” lanserades först av Karen Pryor under tidigt 90-tal, och därefter började den explosiva spridningen av metoden, med god hjälp av boken ”Skjut inte hunden!” samt spridning via internet.

Man kan fråga sig varför det tog så lång tid innan hundvärlden upptäckte beteendeanalysen. Svaret är nog först och främst att de som forskar på beteendeanalyser inte är så väldigt duktiga på att marknadsföra sin vetenskap utanför de akademiska miljöerna. Dessutom är det väl kanske så enkelt som att all förändring tar tid…

Det var dagens historielektion. Nästa gång får du åter en praktisk uppgift! 🙂