Varför teori?

Varför teori?

En del hundtränare tycker det är tungt att behöva läsa teori om hundträning. Det är tråkigt och invecklat och det finns ingen mening med att göra vetenskap av hundträning. Och andra menar att i praktiken kan man ändå inte använda något av det på allvar. Jag är helt enig i att man inte ska göra något onödigt invecklat, och att man ska göra sakerna så enkelt som möjligt, men jag tycker också att det är otroligt praktiskt att ha en god teoretisk grund med sig. 🙂

Jag känner också flera hundtränare som är mycket duktiga utan att ha stor teoretisk kunskap. Så hur kan det då vara så viktigt?

När vi tränar hundar – så är avsikten den att de ska lära sig något. Vi försöker att ge dem en bestämd beteenderepertoar. Då jag började träna hund, kunde jag ingenting om inlärningslagarna. Jag famlade i blindo under träningen av min hund, och de råd jag fick i diverse hundklubbar gav mig några goda råd (och även en del dåliga) om specifika beteenden i bestämda situationer. De gav mig ingen överordnad förståelse för hundträning egentligen – om jag ville lära min hund något nytt så hade jag ingen aning om var jag skulle sluta eller börja. Jag fick ingen strategi, inte några principer som jag kunde använda i nya situationer. Och några av de få överordnade förklaringsmodellerna jag faktiskt fick, visade sig inte hållbara på sikt.

Duktiga hundtränare som når långt utan teoretisk kunskap har mer eller mindre omedvetet uppnått en strategi genom sina många erfarenheter. Det är inte oss alla givet att uppnå det.

Det smarta med att läsa teori är att man får ett försprång. Det är ju bara så att beskrivningen av hur inlärning sker, finns i en vetenskaplig form. Inlärningslagarna existerar oavsett om vi är medvetna och kunniga om hur de fungerar eller inte. Så om man sätter sig ordentligt in i dem, kan man spara lite tid jämfört med att gå ut och skaffa sig många erfarenheter om vad som fungerar. Man kan istället planera sin träning mycket mer målinriktat. Man kan i förväg komma med en kvalificerad gissning om något kommer att fungera eller inte. Det betyder såklart inte att vi undviker att gå ut och göra det i praktiken, ej heller att vi alltid har rätt i om en bestämd planering kommer att lyckas, men vi famlar inte i blindo! Det lönar sig att läsa teori!

Målet för de nästa två numren av Canis är att göra dig ännu mer kvalificerad och målinriktad i din träning. Vi har fokus på beteendeanalysen och det praktiska användandet av den, både för nybörjare och för de mer erfarna.

Om du inte redan är prenumerant, kan du anmäla dig här!