Skriva åt Canis?

Skriva åt Canis?

Canis syfte är att sprida uppdaterad fackkunskap om hund och hundträning, och att stimulera en aktiv hundhållning. Har du något du vill dela med oss?

Vi är alltid på jakt efter goda idéer till nästa tidskrift, och nya artiklar av intresse för Canis läsare är mycket välkomna!

Vi tar gärna emot artiklar

  • med originella idéer och kreativa lösningar (om du exv. kommit på ett nytt sätt att träna in ett moment eller ett beteende vill vi gärna höra mer om det).
  • … eller artiklar som ger nya perspektiv och vinklingar på gamla idéer.
  • som förmedlar fackkunskap på ett sätt som hundägare kan dra nytta av.
  • som gärna får vara underhållande och förmedlar kunskap på ett intressant sätt.
  • som är väl strukturerade (med ingress, underrubriker, sammanfattning osv.).
  • som är av intresse för hundägare i både Norge, Sverige, Danmark och Finland.
  • med bra bilder (vi kan lägga till bilder åt dig, men det är alltid bra om du har egna passande bilder).
  • eller ev. illustrerat med ett kort filmklipp i tillägg (vi lägger upp ditt filmklipp på CanisTV och uppger länken till filmen när vi publicerar artikeln så läsarna kan se filmen när de läst artikeln).

Huvudregeln är artiklarna måste dela Canis värdegrund. Canis vill som bekant sprida kunskap om hundträning baserad på positiv förstärkning. Vi kan dock vid vissa tillfällen välja att publicera artiklar där vi inte är helt eniga med artikelförfattaren, om artikeln innehåller punkter som vi anser vara av värde eller intresse för våra läsare (man måste inte hålla med om allt för att kunna lära sig av det!)

Artiklar (i Word-format) kan skickas till redaktören för bedömning. Efter genomläsning avgör vi om vi vill publicera artikeln, och tar kontakt för att avtala honorar och andra detaljer.

Använd gärna formuläret nedan för att skicka in ditt artikelförslag, eller skicka oss ett meddelande om du har idéer du vill diskutera med redaktionen först. Vi gläder oss åt att få se din nästa fantastiska artikelidé!

  • Drop files here or
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.