Rasrelaterade beteendeproblem

Rasrelaterade beteendeproblem

För vissa hundägare uppstår det problem i hundhållningen, när hunden uppvisar ett beteende som ägaren uppfattar som problematiskt. Och beteendeproblem kan absolut göra livet svårt för ägaren, men säkert även för hunden. Ofta är beteendeproblem säkerligen relaterade till brist på social trygghet för den enskilde hunden, och de bakomliggande orsakerna kan vara flera.

Som det nämns i artikeln visar en undersökning att beteendeproblem både har ”sina rötter i ärftliga orsaker, och dels i bristande kompetens hos djurägaren vad gäller djurets beteendebehov, hur de tränas och hur man kommunicerar med djuret. Emotionella egenskaper som rädsla och aggressioner har hög arvbarhet och måste ingå som en väsentlig del av avelsarbetet”.

Vilken roll spelar resultatet av många års rasavel i detta sammanhang? Och vilka insikter kan hjälpa oss att lösa eventuella problem som uppstått eller att helt undvika dem? Sådan insikt är lika viktig för hundägare, som för tränare och inte minst uppfödare.

Om du vill bli mer insatt i detta, kan du läsa artikeln i Canis nr. 3/2017 som utkommer i slutet av juni.

Beställ prenumeration här!