Presentation av Canis nr. 6/2017

Presentation av Canis nr. 6/2017

Som hundägare i vårt moderna samhälle är vi tvungna att ha en viss form av kontroll över hunden – både för att skydda hunden, och för att skydda andra mot eventuella skador eller olyckor som hunden skulle kunna orsaka. Hunden kan inte bara springa fritt omkring och göra som den vill, utan måste anpassa sig till de ramar vi sätter.

I Canis nr 6/17 har vi satt fokus på detta tema, och då från olika vinklar; En ram-artikel som fördjupar sig lite i vad kontroll är, och sedan följer tre olika artiklar som ger dig input i hur man kan uppnå kontroll med hjälp av belöningsbaserad träning i både vardag och i hundsport.

Utöver fokus på kontroll har tidningen även fokus på ”problembeteenden”. På så sätt kan du hitta bra verktyg i minst tre av artiklarna som hjälp för detta.

Du hittar också andra spännande saker – bl a 2:a delen av Ken Ramirez´artikel om kommunikation med andra tränare, samt ytterligare en artikel av Cecilie Køste av mycket praktisk användbar karaktär om användandet av targeting. Sist i tidningen hittar du en mycket personlig berättelse om värdet av att bevara hundens egeninitiativ.

Se fram emot att sitta i en bekväm fåtölj och läsa detta under julsemestern – och om du ännu inte är prenumerant, kan du hinna anmäla dig här före den 3/12 kl 12:00.

Beställ prenumeration här!