Presentation av Canis nr. 4/2016

Presentation av Canis nr. 4/2016

Canis nr. 4/2016 har livskvalitet som hovudtema.

Inledningsvis får du läsa en mycket saklig artikel om att observera hundens allmäntillstånd och dagliga aktivitet, för att vi ska bli bättre på att bedöma när det dags att ta farväl. Att ta farväl i rätt tid är ju ett ansvar vi har, och detta är lika viktigt som att ge hunden ett gott och innehållsrikt liv.

Den andra artikeln med anknytning till temat är del 2 i artikelserien om rasutveckling, rasspecifika beteendedrag och problembeteenden. Vi kan göra en massiv förbättring av hundens livskvalitet genom att bättre förstå dess beteendebehov, och ta med oss denna kunskap i vardagen och under träningen.

Dessa två artiklar följs upp av en artikel som tittar på om användandet av en betingad/sekundär förstärkare alltid ska följas upp av en primär förstärkare, eller om man kan klicka flera gånger utan att följa upp med en primär förstärkare och uppnå samma resultat eller bättre. Författaren tar med både seriösa teoretiska källor och praktiska försök i sina betraktelser, och detta är viktig läsning för klickertränare.

I denna tidning hittar du också uppföljningar av artiklar ur förra numret (som dock utmärkt kan läsas för sig) om både baklängeskedjning och grundfärdigheten utgångsställning.

Du hittar även en liten avdelning för de bruksintresserade, då vi både har en artikel om sökmarkering och om uppletande av föremål. Slutligen har vi också en artikel med tips till Nose Work.

Svensk forsideOm du vill hinna få denna tidning (och om du INTE redan är prenumerant) ska du anmäla dig här före den 7/8-16 kl 12.00.

Beställ prenumeration på hundtidningen Canis här

Jag hoppas du hittar inspiration till din träning.

Fortsatt trevlig sommar!

Hälsningar från Redaktören