Presentation av Canis 2/2017

Presentation av Canis 2/2017

I det här numret av Canis har vi tre artiklar som var och en tar upp ett välkänt påstående kring hundträning till diskussion och ställer frågan om påståendet verkligen bygger på ”sunt förnuft”.

I den första artikeln tittar Morten E på det välkända resonemanget om extrem störningsträning: ”Om hunden lyckas med detta, blir tävlingssituationen lätt i jämförelse”. Vi får en grundlig genomgång av de välkända termerna i det här hörnet av hundträningen – och något om var och när de är till nytta… och inte!

Svensk forsideNästa artikel tar Susan Friedman sig an. Vi säger ofta att ”man lär sig av sina fel”, och om man inte lyckas, ska man bara fortsätta försöka tills det fungerar. Men är det ett bra sätt att lära sig på? Läs och förstå hur du bättre kan tillrättalägga ditt träningsupplägg för en bra inlärningssituation för hunden.

Den tredje handlar om att ”alla hundar är olika, så man ska bara hitta metoden som passar varje enskild individ bäst”. Det resonemanget är också ganska välkänt, och Linn Isaksen visar dig vägen genom skillnaden på principer, metoder och tekniker.

I tidningen har vi också 4 andra mycket spännande och olikartade artiklar: Vi går vidare i serien om targeting; det finns tips om hur man lär hunden att passera andra hundar och människor, ett resebrev från en kurs i Taiwan (!), och sist, men inte minst, en artikel om mentaltester och deras praktiska betydelse och användning.

Om du ska hinna få med dig dessa godbitar (och inte redan är prenumerant), ska du anmäla dig här före 3 april kl 12.00.

Beställ prenumeration på hundtidningen Canis här!