Om fel på inlärningsvägen

Om fel på inlärningsvägen

 

Dr. Susan FriedmanÄven om man tränar belöningsbaserat och inte tillför ett obehag direkt som en konsekvens av det fel som djuret gjorde under träningen, kan det faktiskt ändå ge oönskade följder hos den som ska lära sig, om träningen resulterar i många felresponser. När hunden gör fel, blir korrekt respons mindre sannolik, och därmed kan det uppstå frustration och även aggressivt beteende, och att den ger upp.

Denna uppgivenhet har fått forskare och praktiker att ställa frågan om det verkligen är nödvändigt att göra fel för att det ska ske en inlärning?

Om du vill veta mer om hur det förhåller sig med detta, och om du vill ha tips för att tillrättalägga en bättre inlärningsväg, så hittar du en artikel av Dr. Susan Friedman om detta i nästa nummer av Canis som utkommer sista april.

För att få detta nummer ska du anmäla dig före 3 april kl 12.00.

Beställ prenumeration på Canis här