Mer om baklängeskedjning

Mer om baklängeskedjning

I förra numret av Canis fick våra läsare en liten kort genomgång av teorin bakom baklängeskedjning. I detta nummer av Canis tar vi fasta på förutsättningarna för att kunna använda baklängeskedjning effektivt.

Det finns flera saker som måste vara på plats, och det är även några helt grundläggande val som du måste göra i din träning om du ska ha fullt utbyte av det här smarta träningsverktyget. Och sist, men inte minst, tittar vi på vad du ska vara förberedd på när du börjar använda det i praktiken.

Följ med i Baklängeskedjningskolan lektion 2 och få svar på dessa frågor i Canis 4 2016, som utkommer i slutet av augusti.

Om du ska hinna få detta nummer, och om du INTE redan är prenumerant, ska du ansöka före den 7 augusti kl. 12.00. (Prenumeranter behöver inte företa sig något.)

Beställ prenumeration här!