Lektion 17: Grundfärdigheter – hundens ABC

Lektion 17: Grundfärdigheter – hundens ABC

I den här artikeln ska vi berätta lite om konceptet ”grundfärdigheter”. Artikeln är naturligtvis först och främst riktad mot dem som är intresserade av klickerträning, men även om du tränar på andra sätt kan det vara nyttigt att lära in några grundfärdigheter ordentligt innan man börjar tänka på de konkreta lydnadsmomenten. 

(För ett grundligt införande i praktisk träning av grundfärdigheterna, se boken ”Lydnadsträning i teori och praktik”.)

Var någonstans ska man börja?

Var ska man börja när man ska klickerträna en blivande lydnadshund? Detta är en fråga som många ställer sig. Det traditionella svaret har länge varit att man bör börja med en cirkuskonst eller ett annat mindre viktigt beteende, så att både hund och ägare kan få övat lite innan man börjar med det som är viktigt. Vi rekommenderar hellre att man börjar med grundfärdigheterna. Det första hunden lär sig blir ofta hundens ”default-beteenden”, dvs de beteenden som hunden har lättast för att erbjuda först, och då är det lika bra att detta är ett nyttigt beteende. Att ha en lydnadshund som hela tiden snurrar runt eller ger tass, därför att ägaren bara har tränat på cirkuskonster ett helt år, är i bästa fall plågsamt (även om hunden gärna får kunna detta också!).

En grundfärdighet däremot är ett nyttigt beteende som vi sedan kan använda i en rad färdiga moment. En grundfärdighet kan jämföras med bokstäverna i alfabetet, med tegelstenarna i grundmuren, eller med ingredienserna i en kycklingsallad.

Vi rekommenderar alltid att man först tränar in grundfärdigheterna istället för att sikta in sig på t ex momenten i Lkl 1. Om man jobbar ett helt år med endast klass 1-moment, blir det ofta onödigt svårt att börja med nya moment. Hunden är så alltför duktig på att utföra klass 1-moment (och där är det inte så många beteenden om man räknar efter). Om man däremot använder det första året på att lära in grundfärdigheterna, kan man faktiskt ganska lätt börja direkt på elitmomenten om man vill. Då har hunden redan alla nödvändiga beteenden på repertoaren, och det är ”bara” att sätta ihop dem till de moment du vill ha.

De 19 grundfärdigheterna

En lydnads- och/eller brukshund behöver ca 19 grundfärdigheter. Dessa räknas upp här nedan. Om du tränar andra hundsporter behöver du förmodligen en annan lista med andra grundfärdigheter. Men oavsett vad du tränar är det nyttigt att definiera några basfärdigheter/byggstenar som kan fungera som fundament för resten av träningen.

1. Fokus (titta på föraren)
2. Targeting
3. Sitt
4. Bakdelskontroll
5. Utgångsposition
6. Inkallning
7. Gå + titta upp
8. Ligg
9. Stå
10. Stanna kvar (hålla positionen)
11. Doggie-Zen
12. Hålla fast (utan att tugga)
13. Släpp
14. Kryp
15. Skall
16. Hopp
17. Luktdiskriminering
18. Spår
19. Ta kontakt med person/figurant

Du hittar detaljerad information om hur du tränar in alla grundfärdigheterna i boken ”Lydnadsträning i teori och praktik”.

Ordningsföljden på grundfärdigheterna som vi uppger här är inte tillfällig, men heller inte absolut. Det som är viktigt är att du börjar med det lättaste först och tar det svåra efterhand som hunden blir duktigare på att erbjuda beteenden, och att du blir duktigare på att träna. Några av grundfärdigheterna måste komma i en viss följd. Till exempel måste vi ha fokus (kontakt) innan vi kan göra så mycket annat. Vi måste naturligtvis ha sitt innan vi kan träna sitta kvar. Det är även fördelaktigt att ha bakdelskontroll innan vi tränar utgångsställning, osv.

Du bör däremot INTE göra dig 100% klar med en och en grundfärdighet. Kom hellre ordentligt igång med en, därefter går du vidare och ordentligt igång med några fler. I ”nästa omgång” perfektionerar du alla grundfärdigheter som du har kommit igång med. Om du tränar för mycket på bara en sak i början av träningen, kan hunden sedan bli mindre kreativ. Ett av de vanligaste felen som folk gör är att träna 2 veckor på sitt (eller en cirkuskonst) innan de börjar med andra saker.

Det är helt ok att prova på alla 19 grundfärdigheterna under loppet av 2 veckor med en valp/unghund. Alla grundfärdigheter är i början lätta att få till. Att ge hunden en stor beteenderepertoar redan så tidigt är en jättefördel! Om du sliter med att få fram vissa av grundfärdigheterna hoppar du bara över dem tills vidare, och tränar istället på andra saker. Sedan kan du efter ett tag återgå till det som var svårt – under tiden har hunden blivit mer ”klickerklok”, och det svåra går nu kanske lättare!

Vilka grundfärdigheter du prioriterar bör också till viss grad läggas upp efter typ av hund. Träna inte så mycket ”stanna kvar” med en passiv hund, men gärna mycket ”stanna kvar” med en aktiv hund. Vänta gärna med att träna skall med en hund som har lätt för ljud, osv. Om du ser att hunden lätt ”blandar ihop” två beteenden kan du gärna skilja på dem när du tränar.

Utbildningsplanen

Vi skiljer mellan träning av grundfärdigheter, delmoment och att sätta ihop det färdiga momentet. Denna uppdelning är lika aktuell oavsett om du håller på med lydnad, bruks eller agility (och oavsett om du tränar med klicker eller andra metoder).

  • Grundfärdigheterna kan jämföras med bokstäverna i alfabetet
  • Delmomenten kan jämföras med ”ord” som sätts ihop av en eller flera bokstäver (grundfärdigheter)
  • Det färdiga momentet kan jämföras med en mening som består av flera ord (delmoment)
  • Först formar vi fram grundfärdigheterna (bokstäverna). Om du vill ha en ordentligt klickertränad hund ska hunden kunna erbjuda alla grundfärdigheterna frivilligt utan kommando

När vi har en portion grundfärdigheter på repertoaren kan vi börja jobba med de konkreta momenten som vi vill lära hunden. Först delar vi upp det färdiga momentet i delmoment och tränar in dessa var och ett för sig. Under denna del av träningen ”förfinar” vi grundfärdigheterna till delmoment. Att få stimuluskontroll (kommando) på många av beteendena är en viktig del i detta skede av träningen. Det är även viktigt med maximal precision.
När sedan delmomenten är perfekta sätter vi ihop dem till färdiga moment, gärna med hjälp av baklängeskedjning.

Sammanfattning

1. Först bygger vi ett stort arkiv med grundfärdigheter som hunden ska kunna erbjuda frivilligt.

2. Därefter förfinar vi grundfärdigheterna till delmoment (stickord: stimuluskontroll + precision!)

3. Slutligen sätter vi ihop delmomenten till färdigt moment (stickord: baklängeskedjning)

Grundfärdighetsschema

På den här länken hittar du ett schema med alla grundfärdigheter och variationer av dessa. Använd gärna schemat som träningsplan. Sätt kryss på schemat när hunden har lärt sig den enskilda variationen så bra att du är nöjd. Ett krav för att ”vara nöjd” bör vara att du enkelt och snabbt kan få hunden att erbjuda det aktuella beteendet frivilligt när du vill, och att hunden kan repetera beteendet flera gånger i följd med kort mellanrum.

Variationerna i grön skrift brukar vara de lättaste att lära in. Börja gärna med dessa. Ta därefter de blå, och till slut de med röd skrift. Var inte rädd för att jobba med flera beteenden parallellt, men håll dig helst till ett beteende per träningspass.

Inlärningen av alla grundfärdigheterna är grundligt beskrivet i boken ”Lydnadsträning i teori och praktik”.

Samtliga avdelningar av Canis Hundskola erbjuder också ofta lydnadskurser efter samma principer som i detta e-mailkurs. Kolla kursplanen för mer information!

Lycka till med träningen!


Om författarna

Epostkursen är skapad av Canis grundare Morten Egtvedt och Cecilie Köste, huvudinstruktörer vid Canis Hundskola och författare av böckerna