Intressant metod för att lära in apportering med dirigering!

Intressant metod för att lära in apportering med dirigering!

Canis-instruktören Camilla Dischler har tränat in apportering med dirigering på ett mycket intressant sätt. När hunden skickas till konen, vet den redan om den sedan ska gå till höger eller till vänster apport. Läs mer och se demo på filmen här!

Apportering med dirigering (här kallad apportdirigering) är en sammansatt övning med många moment. Jag har tidigare inte lärt in apportdirigering, så jag visste inte helt hur jag skulle lära in det här, men jag visste att jag inte bara ville börja med att visa hunden med armarna, jag ville att hon skulle kunna kommandoorden och inte vara beroende av hjälp i form av tecken med armarna.

Efterhand började jag också tänka på om jag kunde hjälpa henne ännu mer, med tillåtna dubbelkommandon som gör att det inte går ut över betyget. Orsaken till mitt beslut var nog pga VM, där en del hundar felade i apportdirigeringen. Rutan och apportdirigeringen låg direkt efter varandra och kan, tillsammans med mycket hög ljudnivå i hallen, ha bidragit till att förvirra hunden, som kanske inte heller hörde kommandona så bra. Detta fick mig att göra upp en plan för hur hon kunde få besked redan bredvid mig om vilken apport hon ska ut och hämta efter konen.

I nästa nummer av Canis har jag skrivit en artikel om hur jag har lärt in apportdirigering. Du får hela receptet och dessutom en film som visar de olika stegen från början till färdigt moment.

Beställ prenumeration på hundtidningen Canis här

 

Genom att lära in två olika signaler för att springa ut till konen, vet hunden redan när den lämnar föraren vilken apport den ska välja.

Läs hela artikeln om denna inlärningsmetod i Canis nr 6! Om du inte redan är prenumerant, måste du beställa före den 19 november för att få tidningen i brevlådan.

Beställ prenumeration på hundtidningen Canis här

 


 

20293_10153433845856628_3464669240208598226_n-412x275

Camilla Dischler är instruktör i Canis Hundskola avd. Drammen.