Empowerment för hundar – vad är det?

Empowerment för hundar – vad är det?

Om man slår upp ordet ”hundträning” hittar man följande definition (översatt till svenska): ”träning där man lär hundar att utföra vissa övningar på kommando; synonym lydnadsträning”.

Men är det egentligen bara det vi gör med hunden när vi tränar den? Det beror på hur du tränar. Ovanstående definition pekar kanske mest på att vi som människor hittar ett sätt att lära hunden att utföra bestämda beteenden som den ska göra – och göra det när vi säger till.

svensk-forsideÄven om du valt att träna belöningsbaserat, är det inte säkert att du är medveten om att träning är mycket mer än det. Det finns sätt att träna hunden på som både kan hjälpa oss att forma hundens beteende i den riktning vi önskar, men dessa träningsformer lär hunden mycket mer än att utföra ett bestämt beteende. De ger även hunden några värdefulla redskap – redskap den kan använda till att klara vardagens utmaningar mer generellt, men som också är givande för oss som vill använda träningen tävlingsinriktat. Empowermentsträning är en sådan typ av träning.

Om du vill veta mer om vad denna träning innebär, kan du se fram emot att läsa Canis 1/2017. Om du inte redan är prenumerant, kan du nu anmäla dig här

Beställ prenumeration på Canis här!