Emotioner hos hundar

Emotioner hos hundar

I Canis nr 6 2016 är temat Emotioner.

Huvudartikeln ger oss spännande insikter i forskningen om djurs känslor. Våra hundar kan ju inte lägga sig på terapibritsen och delge oss sina djupaste känslor. Däremot forskas det mycket i ämnet, och det är väl knappast någon av oss hundägare som betvivlar att våra hundar har känslor. Men varför är detta ämne av intresse för oss som tränar hundar?

Hundars emotioner är ett mycket viktigt område att ha insikt i, om vi vill att vår djurhållning ska vara etiskt försvarbar. För att kunna handla etiskt försvarbart i sin djurhållning, hjälper det att ha empati, och för att kunna vara empatisk, måste man ha kunskap; kunskap om hundars behov och konsekvenserna av de val vi gör.

Den här artikeln ger oss grundläggande insikter om våra hundars emotioner, något som hjälper oss att göra bra val kring träningsmetoder och daglig hundhållning. Du kan se fram emot att lära dig mer om detta i Canis nr 6/2016 som utkommer i mitten av december.

Om du ska hinna ta del av denna viktiga artikel, bör du anmäla dig som prenumerant (men endast om du inte redan är det) FÖRE 29 november kl 12.00.

Beställ prenumeration på Canis här!