Beteendeanalys i praktisk jaktträning?

Beteendeanalys i praktisk jaktträning?

Jag hoppas många har tagit sig tid till att läsa Canis 6/15 med temat Beteendeanalys. Arbetet med nr 1/16 är nu redan i full gång och här kan du se fram emot att lära dig hur du kan använda en grundläggande kännedom om beteendeanalysen i praktisk jaktträning. Thomas Stokke tar genom sin erfarenhet och skicklighet hand om de jaktintresserade och ger dem insikt i vilka saker man ska vara uppmärksam på i just jaktträningssammanhang.

För som han skriver: ”Oberoende av vilken träningsmetod vi använder, så är positiv förstärkning den vanligaste orsaken till träningsproblem”. Vad menar han nu med det? Och vad är belöning för fågelhundar? Thomas ”ställer in siktet” på belöningsförväntan som kan ge en icke önskvärd arousalnivå och ger förslag på hur du kan balansera detta på ett konstruktivt sätt i träningen.

Blev du nyfiken? Då borde du beställa en prenumeration så att du kan läsa Canis nr 1/16, som dessutom har mycket mer att bjuda på. Men det får du höra mera om efter nyår.

Ta nu väl hand om din hund och dig själv så att alla kommer tryggt in i 2016.

Många hälsningar från

Redaktören