Raserelaterte adferdsproblemer

Raserelaterte adferdsproblemer

Av og til oppstår det problemer i hundeholdet fordi hunden viser en adferd som eieren oppfatter som problematisk. Disse problemene kan absolutt gjøre livet vanskelig for hundeeieren, men definitivt også for hunden. Ofte er adferdsproblemer relatert til velferdsproblemer for den enkelt hund, og årsakene kan være mange.

Undersøkelser viser at adferdsproblemer både har rot i arvelige årsaker, og dels rot i manglende kompetanse hos hundeeieren i forhold til dyrets adferdsbehov, hvordan den trenes, og hvordan man kommuniserer med hunden. Emosjonelle egenskaper som frykt og aggresjoner har høy arvbarhet og må inngå som en vesentlig del av avlsarbeidet.

Hvilke rolle spiller mange års raseavl i denne sammenhengen? Og hvilke innsikter kan hjelpe oss å løse oppståtte problemer, eller unngå dem i framtiden? Dette er kunnskap som er nyttig for alle hundeeiere, trenere, instruktører og oppdrettere.

Hvis du vil lese mer om temaet kan du få med deg artikkelen som kommer i neste utgave av hundetidsskriftet Canis som kommer i slutten av juni.

Bestill abonnement her!