Presentasjon av Canis nr. 6/2017

Presentasjon av Canis nr. 6/2017

Som hundeeier i vårt moderne samfunn, er vi nødt til å ha en viss form for kontroll over hunden – både for å beskytte hunden og for å beskytte andre mot eventuelle skader eller ulykker hunden kunne bli årsak til. Hunden kan ikke bare løpe fritt og gjøre som den vil, men må tilpasse seg de rammene vi setter.

I årets siste utgave av Canis har vi satt fokus på temaet «Kontroll» fra forskjellige vinkler. En rammeartikkel som fordyper seg litt i hva kontroll er, og så følger 3 forskjellige artikler som gir deg input til hvordan man kan oppnå kontroll ved hjelp av belønningsbasert trening i hverdagen og i hundesport.

Bladet har ut over fokus på kontroll, også fokus på ”problematferd”. Således er det gode verktøy å finne i minst tre av artiklene for hjelp til dette.

Du finner også andre spennende ting. Blant annet del 2 av Ken Ramirez artikkel om kommunikasjon med andre trenere, og en artikkel til fra Cecilie Køste av ytterst praktisk anvendelig karakter om bruk av targeting. Sist i bladet finner du en meget personlig beretning om verdien av å bevare hundens egeninitiativ.

Gled deg til å sitte i godstolen og lese Canis i juleferien. Hvis du ikke allerede er abonnent, kan du bestille abonnement innen den 3. desember kl.12:00.

Bestill abonnement her!