Presentasjon av Canis nr. 1/2016

Presentasjon av Canis nr. 1/2016

I Canis nr 1/2016 fortsetter vi med «Adferdsanalyse» som hovedtema. Vi tar utgangspunkt i atferdsanalysen i en jaktartikkel og en artikkel om bitearbeid. Temaet avsluttes med en artikkel om hvordan vi snakker om atferd, og hvordan begreper og samlebetegnelser kan forvirre og skape misforståelser. Umiddelbart en litt nerdete artikkel, men den er også veldig viktig – spesielt for deg som underviser.

0116no-600Denne gang har vi også et undertema som handler om den overvektige hunden. Det er for øvrig mitt mål at vi i hele denne årgangen skal ha stoff om hundens sunnhet – litt hver gang.

Utover disse to temaer finner du siste del av artikkelserien om Kreativ Lydighet. Sist, men ikke minst har vi atter en artikkel om en grunnferdighet – denne gang Doggie-zen. I dette bladet får du en nøye instruksjon i hvordan du lærer inn grunnlaget i DZ, og i neste nummer av Canis får du mer om hvordan du kan bruke den i praksis som verktøy.

Disse perler på en snor kommer ut ca. 20. februar, og hvis du ikke allerede er abonnent, kan du melde deg på innen 4/2 for at vi skal rekke å sende det til deg. Riktig god lesning!

Bestill abonnement på Canis her (innen 4. februar!)

Beste hilsener fra redaktøren 🙂