Psst, nei, ah-ah….

Psst, nei, ah-ah….

Om feil på læringsveien

De fleste av oss har sikkert hørt utsagnet: ”Hvis det ikke lykkes første gang, så gi ikke opp, prøv igjen.”

Selv om man trener belønningsbasert, og ikke tilfører ubehag direkte som konsekvens av den feilen dyret gjorde i treningen, så kan det faktisk godt gi uønskede følger hos den lærende hvis treningsoppsettet resulterer i mange feilresponser. Når den lærende gjør feil, blir korrekt respons mindre sannsynlig, og dermed kan det oppstå frustrasjon og til og med aggressiv atferd, og at den lærende gir opp. Denne oppgivingen har fått forskere og praktikere til å stille spørsmålet om feil virkelig er nødvendig for at det skal foregå læring.

Dr. Susan Friedman
Dr. Susan Friedman

Hvis du vil vite mer om hvordan det forholder seg med dette, og hvis du ønsker tips til å tilrettelegge en bedre læringsvei, så finner du en artikkel av Susan Friedman om dette i neste nummer av hundetidsskriftet Canis, som kommer ut ultimo april.

For å få med deg denne utgaven, kan du bestille abonnement innen 3. april kl. 12.00.

Bestill abonnement her!