Leksjon 9: Trening med forstyrrelser

Leksjon 9: Trening med forstyrrelser

Mange hunder har problemer med å trene når det er andre hunder eller forstyrelser i nærheten. Men er det egentlig forstyrrelsene som er problemet...?

Ja, noen ganger er det nok det. Spesielt hannhunder i den rette alderen kan ha store problemer med å jobbe for førerens forsterkere når det er hunder i nærheten, spesielt hvis de ikke er vant til å trene med forstyrrelser.

Når du trener med forstyrrelser er det en god idé å

  • senke kriteriene på andre måter
  • belønne oftere enn vanlig
  • belønne bedre enn vanlig

Men veldig mange som sliter med hunden når det er forstyrrelser i nærheten burde faktisk ikke bekymre seg så mye for selve forstyrrelsene. De burde heller fokusere på å få FLYT på så mange adferder som mulig.

Og hva menes med flyt (husker du leksjon nr 5)? At en adferd er flytende vil si at den er «automatisert» – hunden kan utføre adferden raskt og presist «uten å konsentrere seg». Ettersom det er vanskelig å vite hva hunden «konsentrerer seg om», er det et bedre mål på flyt hvor mange ganger hunden kan utføre adferden på 30 eller 60 sekunder.

Enkle adferder som sitt, ligg, nese på target stick, tramp på musematte osv bør hunden kunne repetere minst 20 ganger på 60 sekunder før vi kaller dem flytende. Om hunden skal rekke å repetere adferden så mange ganger på 60 sekunder må den nødvendigvis kunne adferden veldig godt. Derfor er ant. rep. pr. min. et bra mål på flyt.

Og da kommer vi til det interessante: En hund som kan tilby frivillig sitt, ligg, utgangsstilling, tramp på musematte eller andre andre adferder med fart og presisjon ca. 20 ganger på 60 sekunder i situasjoner uten forstyrrelser, kan i de fleste tilfeller utføre de samme adferdene utmerket også når det er forstyrrelser i nærheten – selv uten å ha trent noe særlig med disse forstyrrelsene før. 

Kort sagt – bare adferden er innlært godt nok, mister forstyrrelsene mye av kraften sin. Har man derimot masse adferder der hunden er avhengig av lokking i større eller mindre grad, eller som mangler flyt på andre måter, kan man trene med forstyrrelser til man blir grønn. Man vil sannsynligvis slite med nye forstyrrelser uansett… («hunden min blir så lett distrahert!»)

Så i stedet for å stresse med å trene nede på hundeklubben hver eneste kveld (selv om det er hyggelig) kan man ofte ha bedre treningseffekt ved å perfeksjonere adferder hjemme i hagen helt uten forstyrrelser. Når du så etter noen uker tar med deg dine perfekte, flytende grunnferdigheter ned på hundeklubben igjen – legg merke til forskjellen på hunden! Du har fått en ny hund!

Du kan lese mer om «flyt» i Lydighetstrening i teori og praksis.

Dagens hjemmelekse: Velg noen atferder hunden din kan godt, og tell hvor mange ganger hunden kan tilby denne atferden frivillig på 60 sekunder. 

underskriftCK-ME


 

Om forfatterne

Epostkurset er laget av Canis-gründerne Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere av bøkene