Leksjon 6: Innlæring av signaler

Leksjon 6: Innlæring av signaler

Å forme fram adferdene er bare trinn 1. Når hunden utfører adferden slik vi vil er det på tide å sette på kommandoen. Med klikkertrening kan vi lære inn meget pålitelige kommandoer.

Når vi klikkertrener snakker vi ikke spesielt mye i begynnelsen. Vi kommanderer ikke hunden eller maser på den i tide og utide. I stedet fokuserer vi i starten på å bygge gode frivillige adferder. Hunden tilbyr adferder frivillig og vi klikker og belønner. Hunden vil da tilby adferdene stadig oftere, den blir stadig dyktigere og snart har vi flyt på adferden.

Men å forme fram adferdene er bare trinn 1. Når hunden utfører adferden slik vi vil er det på tide å sette på kommandoen. Med klikkertrening kan vi lære inn meget pålitelige kommandoer.

Det er en stor fordel å lære inn adferden FØR vi setter på kommandoen. Hvis vi prøver å lære inn både adferd og kommando samtidig vil hunden ofte gjøre feil når vi gir kommandoen, og det kan føre til at kommandoen blir ”utvannet” før vi har lært inn adferden skikkelig. Men når hunden allerede er kjempeflink til å sitte frivillig, løpe frivillig inn til deg, legge seg eller trampe på en musematte, er det veldig enkelt å legge på kommandoen. Hunden har jo allerede kjempelyst til å utføre adferden.

traficlight250Slik lærer du inn en kommando (vi bruker ”sitt” som eksempel):

  1. Lær hunden å sette seg frivillig. Fortsett til du har rimelig bra flyt på adferden.
  2. Si ”sitt” idet samme som hunden setter frivillig. Gjenta dette 20-30 ganger.
  3. Si ”sitt” idet du ser på hunden at det er like før den kommer til å sette seg frivillig. Gjenta dette minst 20-30 ganger.
  4. På tide å ”teste” kommandoen: Si ”sitt” før hunden gjør tegn til at den skal sette seg. Gjenta dette i litt forskjellige situasjoner, men pass på å bare gi kommandoen når du er rimelig sikker på at hunden kommer til å sette seg på kommandoen. Hvis hunden ikke ofte gjør feil når du sier kommandoen bør du gå tilbake til trinn 2 og 3.
  5. Nå skal vi også lære hunden å vente på kommandoen: Nå er reglene som følger: Klikk for sitt kun hvis du har gitt kommandoen først. Hvis hunden setter seg uten at du har sagt kommandoen klikker du ikke. Du skal nå shape hunden til å vente gradvis lenger på kommandoen uten å sette seg. Det gjør du ved å gi sitt-kommandoen presist når hunden står og venter et lite sekund uten å sette seg. Neste gang venter du med å gi kommandoen til hunden har stått og ventet i to sekund osv. Fortsett med samme regler til du ser at hunden ”tar poenget”. Når den først gjør det vil du se at det nærmest lyser opp i øynene på den når du sier kommandoen (”YES, endelig en sjanse til å tjene et klikk!).

Klikkertrente kommandoer betyr ikke ”Gjør det, ellers…” slik hundekommandoer tradisjonelt har gjort. Klikkertrente kommandoer er som ”grønne lys”. Hunden blir rett og slett glad for å få kommandoene, for det betyr at den nå kan tjene et klikk for adferden (som den allerede har lært så godt).

Hunden blir glad for å høre kommandoer. Og hunden blir glad for å høre klikk. Ser du likheten? Klikkertrente kommandoer er faktisk akkurat som klikk –klikkertrente kommandoer kan faktisk forsterke adferd, akkurat som klikket kan. Dette prinsippet skal vi bruke i praksis i leksjonen i morgen. Men først må du gjøre hjemmeleksene!


Praktisk hjemmelekse:

Lær inn sitt-kommandoen (eller eventuelt ”ligg” eller «på plass» hvis du har klikkertrent denne adferden allerede). Følg trinnene ovenfor og se hvor langt du kommer.

Teoretisk hjemmelekse

Les artiklene

Og så er det bare å glede seg til neste leksjon. Da skal vi gjøre noe som er VIRKELIG moro!

 


Om forfatterne

Epostkurset er laget av Canis-gründerne Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere av bøkene