Leksjon 21: Hvem var verdens første klikkertrener?

Leksjon 21: Hvem var verdens første klikkertrener?

Klikkertrening er en ung treningsmetode i i hundemiljøet. Det var først fra midten av 90-tallet at metoden begynte å få noen særlig større utbredelse, mye takket være Karen Pryor. Men selve teknologien er mye eldre. Hvem var egentlig verdens første klikkertrener?

B.F. Skinner kjørte allerede på 30-tallet sine berømte forsøk med rotter i «Skinner-boks». Men i disse forsøkene gikk alltid treningen automatisk. Boksene var laget slik at de leverte mat automatisk etter visse regler og tidsintervall, f.eks. hver gang rotta trykket på en spake. Forskeren kunne dermed bare sette dyret i boksen og treningen gikk av seg selv.

Den første virkelige shaping-økten der treneren selv styrte tildelingen av forsterkeren var faktisk ikke før i 1943. B.F. Skinner og to av hans studenter, Keller Breland og Norman Guttman moret seg da med å lære en due å bowle gjennom å forsterke adferd som lignet gradvis mer på måladferden (successive approximation). Selv om Skinner tidligere hadde beskrevet hvordan shaping burde kunne foregå, hadde han aldri faktisk gjort det selv i praksis før denne dagen. Og han ble følgelig meget overrasket over resultatet.

Du kan lese hele historien om oppdagelsen av shaping i artikkelen «A day of great illumination. B.F. Skinner´s discovery of shaping» av Gail B. Peterson. Veldig morsom historie!

Keller Breland på sin side ble så fasinert over treningen at han hoppet av studiene og etablerte det legendariske Animal Behavior Enterprises (ABE) sammen med sin kone Marian Breland (senere Marian Bailey). Gjennom ABE trente Keller og Marian mange tusen dyr. De var de første som brukte Skinner sine teoretiske prinsipper i praksis, og de videreutviklet også bruken av en betinget forsterker. (De var også de første som brukte en klikker som betinget forsterker, uten at det er særlig viktig i denne sammenhengen). Etter min bedømming er det mest korrekt å kalle Keller og Marian Breland for verdens første klikkertrenere.

marianbobkeller

Marian, Bob og Keller foran delfintanken.

Bruk av klikker som betinget forsterker ble forøvrig første gang beskrevet skriftlig i artikkelen «How to Teach Animals» av B.F. Skinner i 1951.

Det var også Keller og Marian som innførte bruken av shaping i trening av delfiner. Slik delfintrening blir ofte nevnt som «starten på klikkertrening», men Keller og Marian hadde altså klikkertrent hundrevis av dyr før den tid. Keller Breland døde så tidlig som i 1965. Marian og Bob Bailey drev ABE videre helt til de gikk av med pensjon i 1990.

I forbindelse med et seminar med Bob Bailey som Canis arrangerte for noen år siden brevvekslet jeg endel med Bob. Han sendte meg blant annet en artikkel som forteller mer om arbeidet til Keller og Marian i ABE før 1965. Du kan lese denne artikkelen her.

Selve begrepet «klikkertrening» ble først lansert av Karen Pryor tidlig på 90-tallet, og deretter startet den eksplosive veksten i utbredelsen av metoden, godt hjulpet av boka Ikke skyt hunden! og utbredelsen av internett.

Man kan spørre seg hvorfor det tok så lang tid før hundemiljøet oppdaget adferdsanalysen. Svaret er nok først og fremst at de som forsker på adferdsanalyse ikke alltid er like dyktige til å promotere sin vitenskap utenfor de akademiske miljøene. I tillegg er det vel kanskje så enkelt som at all forandring tar tid

Det var dagens historieleksjon. Neste gang skal du nok få en praktisk oppgave igjen! 🙂

underskriftCK-ME


 

Om forfatterne

Epostkurset er laget av Canis-gründerne Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere av bøkene