Leksjon 17: Grunnferdigheter

Leksjon 17: Grunnferdigheter

I denne leksjonen skal vi fortelle litt om konseptet ”grunnferdigheter”. Denne artikkelen er selvfølgelig først og fremst rettet mot de som er interessert i klikkertrening, men også om du trener på andre måter kan det være nyttig å lære inn endel grunnferdigheter skikkelig før man begynner å tenke på de konkrete lydighetsøvelsene. 

Hvor skal man begynne når man skal klikkertrene en kommende lydighetshund? Dette er et spørsmål mange stiller seg. Det tradisjonelle svaret har lenge vært at man bør begynne med en sirkuskunst eller en annen lite viktig adferd slik at både hund og eier får øvd seg litt før man begynner med det som er viktig. Vi anbefaler heller at man begynner med grunnferdighetene. Det første hunden lærer vil ofte bli hundens ”default-adferder”, det vil si de adferdene som hunden har lettest for å tilby først når vi trener, og da er det like greit at dette er en nyttig adferd. Å ha en lydighetshund som hele tiden snurrer rundt eller gir labb, fordi eieren bare har trent på sirkuskunster i et år, er i beste fall plagsomt (selv om den gjerne må kunne dette i tillegg!).

En grunnferdighet er derimot en nyttig adferd som vi senere kan bruke i en rekke ferdige øvelser. En grunnferdighet kan sammenlignes med bokstavene i alfabetet, med mursteinene i grunnmuren, eller med ingrediensene i en kyllingsalat.

Vi bruker alltid å anbefale at man trener inn grunnferdighetene først i stedet for å sikte seg inn mot f.eks. øvelsene i klasse 1. Hvis man jobber et helt år med bare klasse 1 øvelser blir det ofte unødig vanskelig å begynne med nye ting fordi hunden er så altfor flink til å bare gjøre klasse 1-øvelser (og det er ikke så mange adferder når man regner etter). Hvis man derimot bruker det første året på å lære inn grunnferdighetene kan man faktisk ganske enkelt begynne direkte på eliteøvelsene hvis man ønsker det. Da har hunden alle nødvendige enkelt-adferder på reportoaret allerede, og det er ”bare” å sette de sammen til de øvelsene du ønsker

De 19 grunnferdighetene

En lydighets- og/eller brukshund trenger ca. 19 grunnferdigheter. Disse er listet nedenfor. Hvis du trener andre hundesporter vil du sannsynligvis trenge en annen liste med andre grunnferdigheter. Men uansett hva du trener er det nyttig å definere noen basisferdigheter / byggestener som kan fungere som fundament for resten av treningen.

 1. Fokus (se på eier)
 2. Targeting
 3. Sitt
 4. Bakpartskontroll
 5. Utgangsstilling
 6. Innkalling
 7. Gå + se opp
 8. Ligg
 9. Stå
 10. Bli (hold posisjonen)
 11. Doggie-Zen
 12. Holde fast (uten å tygge)
 13. Slipp
 14. Kryp
 15. Hals
 16. Hopp
 17. Luktdiskriminering
 18. Følge spor
 19. Ta kontakt med person/figurant

Du finner detaljert informasjon om hvordan du trener inn alle disse grunnferdighetene i boka Lydighetstrening i teori og praksis.

Rekkefølgen på grunnferdighetene vi her oppgir er ikke tilfeldig, men heller ikke absolutt. Det som er viktig er at du starter med det enkleste først, og tar det vanskelige etterhvert som hunden blir flinkere til å tilby adferder og du blir flinkere til å trene. Noen av grunnferdighetene må naturlig komme i en viss rekkefølge. For eksempel må vi ha fokus (kontakt) før vi kan gjøre så mye annet. Vi må selvfølgelig ha sitt før vi kan trene bli sittende. Det er også en fordel å ha bakpartskontroll før vi trener utgangsstilling osv.

Du bør derimot IKKE gjøre deg 100% ferdig med en og en grunnferdighet. Kom heller godt igang med en, deretter går du videre og kommer godt igang med noen flere. I ”neste runde” perfeksjonerer du alle grunnferdighetene som du har kommet igang med. Hvis du trener for mye på bare en ting i starten av treningen blir ofte hunden mindre kreativ senere. En av de vanligste feil folk gjør er å trene 2 uker på sitt (eller en sirkuskunst) før de begynner med andre ting.

Du kan gjerne være innom alle 19 grunnferdigheter i løpet av 2 uker med en valp/unghund – alle grunnferdigheter er i utgangspunktet enkle å få til. Å gi hunden et stort adferdsreportoar allerede så tidlig er en kjempefordel! Hvis du sliter med å få fram noen av grunnferdighetene bare hopper du over dem inntil videre, og trener andre ting i stedet. Så går du tilbake til det som var vanskelig litt senere – i mellomtiden har hunden blitt mer ”klikkerklok”, og det vanskelige går kanskje lettere nå!

Hvilke grunnferdigheter du prioriterer bør også til en viss grad legges opp etter hunden. Ikke tren mye ”bli” med en passiv hund, men gjerne mye ”bli” med en aktiv hund. Vent gjerne med å trene hals med en hund som lett lager lyd osv. Hvis du ser at hunden lett ”blander sammen” to adferder kan du gjerne skille dem når du trener.

”Utdanningsplanen”

Vi skiller mellom trening på grunnferdigheter, delmomenter og det å sette sammen den ferdige øvelsen. Denne oppdelingen er like aktuell uansett om du driver med lydighet, bruks eller agility (og uansett om du trener med klikkertrening eller andre metoder).

 • Grunnferdighetene kan sammenlignes med bokstavene i alfabetet
 • Delmomentene kan sammenlignes med ”ord” som settes sammen av en eller flere bokstaver (grunnferdigheter)
 • Den ferdige øvelsen kan sammenlignes med en setning som består av flere ord (delmomenter).
 • Først former vi fram grunnferdighetene (bokstavene). Hvis du vil ha en skikkelig klikkertrent hund skal hunden kunne tilby alle grunnferdigheter frivillig uten kommando.

Når vi har en samling med grunnferdigheter på reportoaret kan vi begynne å jobbe med de konkrete øvelsene vi ønsker å lære hunden. Først deler vi opp den ferdige øvelsen i delmomenter og trener inn disse hver for seg. I denne delen av treningen ”foredler” vi grunnferdighetene til delmomenter. Å få stimuluskontroll (kommando) på mange av adferdene er en viktig del i denne fasen av treningen. Det er også viktig med maks presisjon.

Når så delmomentene er perfekte setter vi dem sammen til ferdige øvelser, gjerne ved hjelp av baklengskjeding.

Oppsummering

 1. Først bygger vi et stort arkiv med grunnferdigheter som hunden skal kunne tilby frivillig.
 2. Deretter foredler vi grunnferdighetene til delmomenter (stikkord: stimuluskontroll + presisjon!)
 3. Til slutt setter vi sammen delmomentene til ferdig øvelse (stikkord: baklengskjeding)

Grunnferdighetsskjema

På denne linken finner du et skjema med alle grunnferdigheter og variasjoner av disse. Bruk gjerne skjemaet som treningsplan. Sett kryss i skjemaet når hunden har lært den enkelte variasjonen så bra at du er fornøyd. Et krav for å ”være fornøyd” bør være at du enkelt og kjapt kan få hunden til å tilby den aktuelle adferden frivillig når du ønsker det, og at hunden kan repetere adferden flere ganger etter hverandre med kort mellomrom.

Variasjonene med grønn skrift bruker å være de enkleste å lære inn. Start gjerne med disse. Ta deretter de blå, og til slutt de med rød skrift. Ikke vær redd for å jobbe med flere adferder paralelt, men hold deg helst til en adferd pr. treningsøkt.

Innlæringen av alle grunnferdighetene er grundig beskrevet i boka Lydighetstrening i teori og praksis.

Alle avdelinger av Canis Hundeskole tilbyr også jevnlig lydighetskurs etter samme prinsipper som i dette emailkurset. Sjekk kursplanen for mer informasjon!

Lykke til med grunnferdighetstreningen!

underskriftCK-ME


 

Om forfatterne

Epostkurset er laget av Canis-gründerne Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere av bøkene