Hvorfor teori?

Hvorfor teori?

Noen hundetrenere synes det er tungt å skulle lese teori om hundetrening. Det er kjedelig og innviklet, og det er ingen grunn til å lage en vitenskap ut av hundetrening. Og noen mener også at det ikke kan brukes til noe ordentlig i praksis. Jeg er helt enig i at man ikke skal gjøre noe unødvendig innviklet og at man skal gjøre tingene så enkelt som mulig, men jeg synes også det er veldig praktisk å ha en god teoretisk ballast. J

Jeg kjenner også flere hundetrenere som er riktig flinke uten å ha stor teoretisk kunnskap, så hvordan kan det være så viktig?

Når vi trener hunder er hensikten at de skal lære noe. Vi forsøker å gi dem et spesielt atferdsrepertoir. Den gangen jeg begynte å trene hund, ante jeg ingenting om læringslovene. Jeg famlet i blinde mht å trene hunden min og alle rådene jeg fikk. De forskjellige hundeklubber ga meg forskjellige råd, både gode og enkelte dårlige, til spesifikke atferder i bestemte situasjoner. De ga meg ingen overordnet forståelse for hundetrening. Hvis jeg ville lære hunden min noe nytt, så ante jeg ikke i hvilken ende jeg skulle begynne. Jeg fikk ikke en strategi eller noen prinsipper jeg kunne bruke i nye situasjoner. Og noen av de få overordnede forklaringsmodeller jeg fikk, viste seg å ikke holde på sikt.

Dyktige hundetrenere som når langt uten teoretisk viten har mer eller mindre ubevisst oppnådd en strategi gjennom deres mange erfaringer. Det er ikke oss alle unt å oppnå det.

Det smarte ved å lese teori er at man får et forsprang. Det er jo bare sånn at beskrivelsen av hvordan læring skjer, finnes i en videnskalpelig form. Læringslovene regjerer uansett om vi er bevisste på de og har kunnskap om hvordan de fungerer eller ei. Så hvis man setter seg grundig inn i dem, så kan man spare litt tid i forhold til å måtte ut og gjøre seg mange erfaringer om hva som virker. Man kan istedet planlegge sin trening mye mer målrettet. Man kan på forhånd komme med kvalifiserte gjetninger på om noe vil virke eller ikke. Det betyr selvfølgelig ikke at vi unngår å gå ut og gjøre det i praksis, ei heller at vi alltid har rett i at en bestemt plan vil lykkes, men vi famler ikke i blinde! Det lønner seg å lese teori!

Planen for de neste to numre av Canis er å gjøre deg enda mer kvalifisert og målrettet i din trening. Vi har fokus på atferdsanalysen og bruken av den i praksis, både for nybegynnere og for de mer erfarne.

Bestill abonnement på hundetidsskriftet Canis her!


redaktør3

Dina Doctermann er Canis-redaktør og instruktør i Canis Hundeskole avd. Sjælland. Dina er like opptatt av god praktisk hundetrening som av dypere teoretisk kunnskap om hunder. Og så er hun forelsket i riesenschnauzere…