Empowerment for hunder – hva er det?

Empowerment for hunder – hva er det?

Hvis man slår opp ordet ”hundetrening” i et leksikon, finner man denne definisjonen: ”trening hvor man lærer hunder å utføre bestemte øvelser på kommando; SYNONYM lydighetstrening.”

Men er det egentlig bare det vi gjør med hunden når vi trener den? Det kommer an på hvordan du trener. Ovenstående definisjon peker kanskje mest på at vi som mennesker finner en måte å lære hunden å utføre bestemte atferder den skal gjøre – og gjøre det når vi sier det.

norsk-forsideSelv om du har valgt å trene belønningsbasert, er det ikke sikkert du er oppmerksom på at trening er mye mer enn det. Det finnes måter å trene hunden på som både kan hjelpe oss med å forme hundens atferd i en retning vi ønsker, men disse treningsformene lærer hunden også mye mer enn å utføre en bestemt atferd. Det gir også hundee noen verdifulle redskaper som den kan bruke til å klare hverdagens utfordringer, men som også er givende for oss som vil bruke treningen konkurranserettet. Empowermenttrening er en sånn type trening.

Hvis du vil vite mer om hva denne treningen innebærer, kan du glede deg til å lese Canis 1 2017. Hvis du ikke allerede er abonnent, kan du bestille abonnement innen 4. februar kl. 1200.

Bestill abonnement på Canis her