Psst, nej, ah-ah…

Psst, nej, ah-ah…

Om fejl på læringsvejen

De fleste af os har sikkert hørt udsagnet: ”Hvis det ikke lykkes første gang så giv ikke op, prøv igen.”

Selvom man træner belønningsbaseret og ikke tilfører ubehag direkte som konkvens af den fejl dyret lavede i træningen, så kan det faktisk godt give uønskede følger hos den lærende hvis træningsopsætningen resulterer i mange fejlresponser. Når den lærende laver fejl, bliver korrekt respons mindre sandsynlig, og dermed kan der opstå frustration og til og med aggressiv adfærd og at den lærende giver op.

Denne opgiven har fået forskere og praktikere til at stille spørgsmålet om fejl virkelig er nødvendige for at der kan foregå læring?

Dr. Susan Friedman
Dr. Susan Friedman

Hvis du vil vide mere om hvordan det forholder sig med dette, og hvis du ønsker tips til at tilrettelægge en bedre læringsvej, så finder du en artikel af Dr. Susan Friedman om dette i næste nummer af Canis som udkommer ultimo april.

For at få dette nummer med skal du melde dig til inden d. 3. april kl. 1200

Bestil abonnement her!