Præsentation af Canis nr. 3/2015

Præsentation af Canis nr. 3/2015

Hvis du vil blive dygtig til moderne belønningsbaseret hundetræning, hvad skal du så have fokus på? Kernen i belønningsbaseret træning er jo bl.a. at vi skal lære at se anderledes på ”fejl”. Det er fint nok at have en plan for hvad du vil gøre hvis adfærd du ikke ønsker dig, indtræffer her og nu. Men den plan er ikke så vigtig som at gøre sig umage med plan A. Dette blad handler om at organisere sin træning så grundigt at træningspasset bliver til succes – og det kræver planlægning og omtanke. Vi ser træningspasset efter i sømmene – før, under og efter klikket. Hvad man kunne kalde faserne i træningspasset. Særligt meget fokus har vi på kriterierne da det er dem der bestemmer hvornår klikket skal lyde. Og kriterier er faktisk centralt i hele 4 artikler i bladet: Først beskriver Theresa Zamastil for os hvor mange dimensioner der egentlig er i kriteriesætning – husker os på hvor mange aspekter der er i at sætte retfærdige kriterier for hunden i træningspasset.  Vi får også konkret hjælp til kriteriesætning af Cecilie Køste til at få en flot fri ved fod. Og Sonja Ordell Johannessen giver os en masse gode ideer til at sætte kriterier for træning med forstyrrelser.

!cid_E22C19A3-3709-4C24-B32C-4E84BD351B13@centertrykDen anden del af kernen i belønningsbaseret træning er selvfølgelig belønningen! Åsa Jacobsson giver ideer til forskellige måder at belønne på som også rækker lidt ud over dem vi plejer at bruge. Og dette var så temadelens indhold – men i vældig god tråd med temadelen har vi også en artikel om træning af dig selv – kriteriesætning for dig selv hvis du vil ændre en vane. Glæd dig til denne artikel af Emelie Johnson Vegh! Herefter har vi en inspirerende rapport fra et kursus på Hawaii af Anne Marit Stakkestad der fortæller os om klikkertræningen i andre dele af verden! Og til sidst får du endnu et spændende indblik i hundens helt fantastiske lugtesans Adee Schoon!

Jeg kan bare sige: rigtig god læsning – dette blad vil hjælpe både gamle garvede og helt nye hundeejere!

Hilsner fra redaktøren

Dina Doctermann

 

PS! Hvis du ikke abonnerer på Canis, kan du tilmelde dig her:  og hvis du vil starte med blad nr 3, skal du udfylde formularen inden 5. juni. Bladet udkommer 20. juni.

 


redaktør3

Dina Doctermann er Canis-redaktør og instruktør i Canis Hundeskole Hundeskole afd. Sjælland. Dina er lige optaget af god praktisk hundetræning som af dybere teoretisk kundskab om hunde. Og så er hun forøvrigt forelsket i riesenschnauzere …