Lektion 22: Øvelse i at indlære (lidt specielle) signaler

Lektion 22: Øvelse i at indlære (lidt specielle) signaler

På tide med en praktisk øvelse igen! I dag skal vi træne på at indlære signaler. Dette har du jo allerede lært i en tidligere lektion, men signalerne vi skal sætte på i dag, er lidt utraditionelle.

Pointen er imidlertid at selv om signalerne er specielle, så følger vi de samme principper i indlæringen. 

Her er en kort repetition af trinnene til at sætte signal på en klikkertrænet adfærd. Det første vi gør, er selvfølgelig at lære hunden at uføre adfærden frivilligt. Derefter følger vi almindeligvis disse trin mere eller mindre slavisk: 

1. Giv signalet når hunden allerede har påbegyndt den frivillige adfærd

2. Giv signalet lige før hunden skal til at udføre adfærden frivilligt

3. Test signalet i gradvis vanskeligere situationer

4. Lær hunden at vente på signalet

5. Lær hunden at skelne signalet fra andre signaler

OK, luk øjnene og tjek om du kan huske disse fem trin. Når du kan det, er du klar til dagens arbejdsopgaver…

Hjemmearbejde:

Opgave 1:

Lær hunden at sætte sig (og blive siddende) når du tager en lille sort pose op af lommen (den du altid har med på tur…)

Opgave 2:

Lær hunden at lægge sig ned når du tager armbøjninger (eller sit-ups). 

Opgave 3:

Lær hunden at lægge sig i sin kurv når det ringer på døren (Tips: Se forslag til indlæring i bogen “Klikkertræning for din hund”) 

I alle tre opgaver skal du have stramt fokus på at følge trinnene beskrevet ovenfor. Du får IKKE lov til at sige “sid”, “dæk”, eller “gå og hen og læg dig” og overføre dette til de nye signaler. Gør dit bedste for at indlære de lidt specielle signaler uden at sige noget som helst (det lærer du mest af!)

Frem til trin 3 er det ganske enkelt (såfremt du har en god frivillig adfærd først). Trin 4 kræver lidt mere nøjagtighed. Trin 5 er ikke så vigtig akkurat på disse adfærd, så jeg tror hellere vi skal øve lidt på trin 5 i en senere lektion 🙂 

Hvis du ønsker praktisk vejledning for virkelig at få fart på din klikkertræning, bør du hænge med på et kursus hos Canis Hundeskole. Håber vi ser dig på et kursus snart! 

Tjek kursusplanen her!


Om forfatterne

Dette introduktionskursus i klikkertræning er lavet af Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere af bøgerne