Lektion 21: Hvem var verdens første klikkertræner?

Lektion 21: Hvem var verdens første klikkertræner?

Klikkertræning er en ung træningsmetode i hundemiljøet. Det var først fra midten af 90-erne at metoden begyndte at få nogen særlig større udbredelse, i vid udstrækning takket være Karen Pryor. Men selve teknologien er meget ældre. Hvem var egentlig verdens første klikkertræner?

B.F. Skinner kørte allerede i 30-erne sine berømte forsøg med rotter i “Skinner-boks”. Men i disse forsøg gik træningen altid automatisk. Boksene var lavet således at de leverede mad automatisk efter visse regler og tidsintervaller, f.eks. hver gang rotten trykkede på en pal. Forskeren kunne dermed bare sætte dyret i boksen og træningen gik af sig selv.

Den første rigtige shaping-pas hvor træneren selv styrede tildelingen af forstærkeren, var faktisk ikke før i 1943. B.F. Skinner og to af hans studenter, Keller Breland og Norman Guttman morede sig en dag med at lære en due at bowle ved at forstærke adfærd som gradvist lignede måladfærden mere og mere (successive approximation). Selv om Skinner tidligere havde beskrevet hvordan shaping burde kunne foregå, havde han faktisk aldrig gjort det selv i praksis før denne dag. Og han blev følgelig meget overrasket over resultatet.

Du kan læse hele historien om opdagelsen af shaping i artiklen “A day of great illumination. B.F. Skinner´s discovery of shaping” af Gail B. Peterson. Vældig morsom historie!

Keller Breland blev på sin side så fascineret af træningen at han hoppede af studierne og etablerede det legendariske Animal Behavior Enterprises (ABE) sammen med sin kone Marian Breland (senere Marian Bailey). Gennem ABE trænede Keller og Marian mange tusind dyr. De var de første som brugte Skinners teoretiske principper i praksis, og de videreudviklede også brugen af en betinget forstærker. (De var også de første som brugte en klikker som betinget forstærker, uden at det er særlig vigtigt i denne sammenhæng). Efter min vurdering er det mest korrekt at kalde Keller og Marian Breland for verdens første klikkertrænere.

Marian, Bob og Keller foran delfintanken.

Brug af klikker som betinget forstærker blev for øvrigt første gang beskrevet skriftligt i artiklen “How to Teach Animals” af B.F. Skinner i 1951.

Det var også Keller og Marian som indførte brugen af shaping i træning af delfiner. Således bliver delfintræning ofte nævnt som “starten på klikkertræning”, men Keller og Marian havde altså klikkertrænet hundredevis af dyr før den tid. Keller Breland døde så tidlig som i 1965. Marian og Bob Bailey drev ABE videre helt frem til de gik på pension i 1990.

I forbindelse med et seminar med Bob Bailey som Canis arrangerede for nogle år siden, brevvekslede jeg en del med Bob. Han sendte mig blandt andet en artikel som fortæller mere om Kellers og Marians arbejde i ABE før 1965. Du kan læse denne artikel her

Selve begrebet “klikkertræning” blev først lanseret af Karen Pryor tidligt i 90-erne, og derefter startede den eksplosive vækst i udbredelsen af metoden, godt hjulpet af bogen “Don´t Shoot the Dog!” og udbredelsen af internettet.

Man kan spørge sig selv hvorfor det tog så lang tid før hundemiljøet opdagede adfærdsanalysen. Svaret er nok først og fremmest at de som forsker i adfærdsanalyse, ikke er specielt dygtige til at promovere sin videnskab udenfor de akademiske miljøer. Desuden er det vel måske så enkelt som at al forandring tager tid…

Det var dagens historielektion. Næste gang skal du nok få en praktisk opgave igen! 🙂


 

 

Om forfatterne

Dette introduktionskursus i klikkertræning er lavet af Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere af bøgerne