Lektion 17: Grundfærdigheder – hundens ABC

Lektion 17: Grundfærdigheder – hundens ABC

I denne artikel vil vi fortælle lidt om konceptet ”grundfærdigheder”. Denne artikel er selvfølgelig først og fremmest rettet mod dem som er interesseret i klikkertræning, men også selvom du træner på andre måder, kan det være nyttigt at indlære en del grundfærdigheder ordentligt før man begynder at tænke på de konkrete lydighedsøvelser. 

Hvor skal man begynde?

Hvor skal man begynde når man vil klikkertræne en kommende lydighedshund? Dette er et spørgsmål mange stiller sig. Det traditionelle svar har længe været at man bør begynde med en cirkuskunst eller en anden ligegyldig adfærd så både hund og ejer får øvet sig lidt før man begynder med det som er vigtigt. Vi anbefaler at man hellere begynder med grundfærdighederne.

Det første hunden lærer, vil ofte blive hundens ”default-adfærd”, det vil sige de adfærd som hunden har lettest ved at tilbyde først når vi træner, og så er det praktisk at dette er en nyttig adfærd. At have en lydighedshund som hele tiden snurrer rundt eller giver pote fordi ejeren kun har trænet på cirkuskunster i et år, er i bedste fald plagsomt (selv om den gerne må kunne dette i tillæg!).

En grundfærdighed er derimod en nyttig adfærd som vi senere kan bruge i en række færdige øvelser. En grundfærdighed kan sammenlignes med bogstaverne i alfabetet, med murstenene i fundamentet, eller med ingredienserne i en kyllingesalat.

Vi plejer altid at anbefale at man indlærer grundfærdighederne først i stedet for at sigte mod f.eks. øvelserne i klasse 1. Hvis man i et helt år kun arbejder med klasse 1 øvelser, bliver det ofte unødigt vanskeligt at begynde med nye ting fordi hunden er alt for flink til kun at lave klasse 1-øvelser (og det er ikke så mange adfærd når man regner efter).

Hvis man derimod bruger det første år på at indlære grundfærdighederne, kan man faktisk ganske enkelt begynde direkte på eliteøvelserne hvis man ønsker det. Da har hunden alle nødvendige enkelt-adfærd på repertoiret allerede, og det er ”bare” at sætte dem sammen til de øvelser du ønsker.

De 19 grundfærdigheder

En lydigheds- og/eller brugshund har brug for ca. 19 grundfærdigheder. Disse er listet op nedenfor. Hvis du træner andre hundesporter, vil du sandsynligvis have brug for en anden liste med andre grundfærdigheder. Men uanset hvad du træner, er det nyttigt at definere nogle basisfærdigheder / byggesten som kan fungere som fundament for resten af træningen.

1. Fokus (se på ejer)

2. Targeting

3. Sid

4. Bagpartskontrol

5. Udgangsstilling

6. Indkald

7. Gå + se op

8. Dæk

9. Stå

10. Bliv (hold positionen)

11. Doggie-Zen

12. Holde fast (uden at tygge)

13. Slip

14. Krybe

15. Hals

16. Spring

17. Lugtdiskriminering

18. Følge spor

19. Tage kontakt med person/figurant

Du kan se hvordan alle disse grundfærdigheder ser ud i praksis i denne film på CanisTV. Du finder detaljeret information om hvordan du træner alle disse grundfærdigheder i bogen Lydighetstrening i teori og praksis.

Rækkefølgen på grundfærdighederne vi opgiver her, er ikke tilfældig, men heller ikke absolut. Det som er vigtigt, er at du starter med det enkleste først, og tager det vanskelige efterhånden som hunden bliver bedre til at tilbyde adfærd, og du bliver bedre til at træne. Nogle af grundfærdighederne må naturligvis komme i en vis rækkefølge. For eksempel må vi have fokus (kontakt) før vi kan gøre så meget andet. Vi må selvfølgelig have sid før vi kan træne blive siddende. Det er også en fordel at have bagpartskontrol før vi træner udgangsstilling osv.

Du bør derimod IKKE gøre en og en grundfærdighed 100% færdig. Kom hellere godt i gang med en, derefter går du videre og kommer godt i gang med nogle flere. I ”næste runde” perfektionerer du alle grundfærdighederne som du er kommet i gang med. Hvis du træner for meget på kun en ting i starten af træningen, bliver hunden ofte mindre kreativ senere. En af de mest almindelige fejl folk gør, er at træne 2 uger på sid (eller en cirkuskunst) før de begynder med andre ting.

Du kan godt komme rundt om alle 19 grundfærdigheder i løbet af 2 uger med en hvalp/unghund – alle grundfærdigheder er i udgangspunktet enkle at få frem. At give hunden et stort adfærdsrepertoire allerede så tidligt er en kæmpe fordel! Hvis du døjer med at få nogle af grundfærdighederne frem, springer du dem bare over indtil videre, og træner andre ting i stedet. Så går du tilbage til det som var vanskeligt lidt senere – i mellemtiden er hunden blevet mere ”klikkerklog”, og det vanskelige går måske lettere nu!

Hvilke grundfærdigheder du prioriterer, bør også til en vis grad tilrettelægges efter hunden. Træn ikke meget ”bliv” med en passiv hund, men gerne meget ”bliv” med en aktiv hund. Vent gerne med at træne hals med en hund som let giver lyd osv. Hvis du ser at hunden let blander to adfærden sammen, kan du gerne skille dem når du træner.

Uddannelsesplanen

Vi skelner mellem træning på grundfærdigheder, delmomenter og det at sætte den færdige øvelse sammen. Denne opdeling er lige aktuel uanset om du træner lydighed, brugs eller agility (og uanset om du træner med klikkertræning eller andre metoder).

  • Grundfærdighederne kan sammenlignes med bogstaverne i alfabetet
  • Delmomentene kan sammenlignes med ”ord” som sættes sammen af en eller flere bogstaver (grundfærdigheder)
  • Den færdige øvelse kan sammenlignes med en sætning som består af flere ord (delmomenter).

Først former vi grundfærdighederne (bogstaverne). Hvis du vil have en ordentlig klikkertrænet hund, skal hunden kunne tilbyde alle grundfærdigheder frivilligt uden kommando.

Når vi har en samling af grundfærdigheder på repertoiret, kan vi begynde at arbejde med de konkrete øvelser vi ønsker at lære hunden.

Først deler vi den færdige øvelse op i delmomenter og træner disse hver for sig. I denne del af træningen ”forædler” vi grundfærdighederne til delmomenter. At få stimuluskontrol (kommando) på mange af adfærdene er en vigtig del i denne fase af træningen. Det er også vigtigt med maks. præcision.

Når så delmomenterne er perfekte, sætter vi dem sammen til færdige øvelser, gerne ved hjælp af baglænskædning.

Opsummering

1. Først bygger vi et stort arkiv med grundfærdigheder som hunden skal kunne tilbyde frivilligt.

2. Derefter forædler vi grundfærdighederne til delmomenter (stikord: stimuluskontrol + præcision!)

3. Til sidst sætter vi delmomenterne sammen til færdig øvelse (stikord: baglænskædning)

Grundfærdighedsskema

I dette link finder du et skema med alle grundfærdigheder og variationer af disse. Brug gerne skemaet som træningsplan. Sæt kryds i skemaet når hunden har lært den enkelte variation så godt at du er tilfreds. Et krav for at ”være tilfreds” bør være at du enkelt og hurtigt kan få hunden til at tilbyde den aktuelle adfærd frivilligt når du ønsker det, og at hunden kan repetere adfærden flere ganger efter hinanden med kort mellemrum.

Variationerne med grøn skrift plejer at være de enkleste at indlære. Start gerne med disse. Tag derefter de blå, og til sidst dem med rød skrift. Vær ikke bange for at arbejde med flere adfærd parallelt, men hold dig helst til en adfærd pr. træningspas.

Indlæringen af alle grundfærdighederne er grundigt beskrevet i bogen Lydighetstrening i teori og praksis.

Alle afdelinger af Canis Hundeskole tilbyder også jævnligt lydighedskurser efter samme principper som i dette e-mailkursus. Tjek kursplanen for mere information! 

Held og lykke med træningen!


 

Om forfatterne

Dette introduktionskursus i klikkertræning er lavet af Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere af bøgerne