Lektion 16: Ren & beskidt klikkertræning

Lektion 16: Ren & beskidt klikkertræning

Når vi holder kursus, bruger vi ofte en del tid i starten på at få folk til at træne ”rent”. I den anledning har vi sat en liste op over ”ren” og ”beskidt” klikkertræning (hvis man træner efter andre metoder, er disse punkter ikke nødvendigvis aktuelle). For at komme igennem et kursus med mig som instruktør uden varige men, anbefales det at holde sig til venstre kolonne så meget som muligt.

Der bruges lidt intern jargon i denne artikel enkelte steder, så hvis du ikke forstår alt med det samme, anbefales bogen ”Lydighetstrening i teori og praksis” for at komme ind i tankegangen.

OBS: Sarte sjæle anbefales at læse sidste del af artiklen først for at undgå at læse hele artiklen med dårlig samvittighed.

Shaping af adfærd

Rent Beskidt
Split adfærden op i så små dele som muligt. Og træn gerne eventuelle grundlagsfærdigheder på forhånd (f.eks. indlær bagpartskontrol før du begynder at træne fri ved fod osv.). Træn for store dele af adfærden på en gang
Brug kun lokning som sidste løsning hvis andre indlæringsmetoder (fange adfærden, fri-shaping, targeting osv.) som baserer sig på mindre hjælp ikke fungerer som ønsket – og fjern i så fald lokningen snarest. Unødvendig brug af lokning
Træn flydbaseret, en adfærd ad gangen. Træn først flere adfærd i samme pas når begge to er godt indlært hver for sig. Træne flere nye ting i samme pas.

Brug af signaler

Rent Beskidt
Giv altid kun signaler én gang – når du er rimelig sikker på at hunden vil reagere korrekt på første forsøg. Hvis hunden ikke reagerer inden fastsat latenstid, afbryder du, og venter lidt før du giver hunden et nyt forsøg (eller evt. sænker kriterierne om nødvendigt). Giv signaler to gange (eller flere) hvis hunden ikke reagerer på første forsøg. Denne kan blive virkelig beskidt hvis du på andet og tredje forsøg i tillæg øger stemmestyrken eller oven i købet lægger ekstra kropssprog til.
Brug altid normal stemme (tilpasset situationen) når du giver signaler. Det er forstærkning som ”driver” adfærden, ikke signalet. Hvis adfærden på forhånd er ordentligt ”gennemforstærket”, vil dit signal være som at slippe en elastik – ikke som at slå en ko i gulvet. Giv signaler med unødvendig høj stemme
Lær altid hunden at tilbyde adfærden frivilligt (også selvom du til at begynde med bruger lokning!). Først efter en periode hvor hunden tydeligt viser at den kan tilbyde adfærden selvstændigt med godt flyd, er det på tide at få den under stimuluskontrol. Og da er det enkelt at sætte et hvilket som helst subtilt signal på, verbalt eller håndtegn. Gå direkte fra lokning til at bruge signal, uden nogen periode med frivillig adfærd i mellem. Brug en formindsket del af lokkebevægelsen som signal (særdeles dirty!)
Alle adfærd i arkivet skal være så godt trænet at det er let at få hunden til at tilbyde dem frivilligt når du ønsker dette. Hvis du ikke er kommet så langt endnu, bør du let kunne gå nogle kriterier tilbage for få hunden til at forstå hvilken adfærd du vil have at den skal tilbyde frivilligt. Ingen adfærd i samme ”mappe” bør være altfor dominerende. Bruger signal til at få hunden i gang når den ikke vil tilbyde rigtig adfærd frivilligt (denne er ikke rigtig beskidt, men i det mindste lidt halvnusset).
Det er helt fint at begynde at sige signalet i baggrunden samtidig med (eller lige før) hunden tilbyder adfærden frivillig på et ganske tidligt stadium af træningen. Men vent med at få adfærden under fuld stimuluskontrol (dvs. at hunden må vente på signalet, og du stopper med at forstærke at hunden gør det frivilligt længere) til adfærden har god flyd og den præcision du ønsker. Få adfærden under stimuluskontrol før den er tilstrækkelig automatiseret. Eller endnu mere beskidt – mens den fortsat er afhængig af en del hjælp.

Diverse syndromer

Rent Beskidt
Holder kæft, og giver hunden ansvaret for at følge med (evt. sænker kriterierne). Egernsyndromet (siger smaskelyde for at få hunden til at følge med)
Holder kæft, og giver hunden ansvaret for at følge med (evt. sænker kriterierne). Mobiltelefonsyndromet (kalder “hallo!” el.l. når hunden ikke følger med)
Hav altid godbidderne/legetøjet godt skjult i jakkelomme eller vest. Under træning bør du helst kun bruge påklædning som du også kan bruge i konkurrenceringen. Pas også på at godbidposer eller legetøj ikke stikker halvvejs op af lommerne når du træner. Kængurusyndromet (træner med en stor og styg godbidtaske på maven). Hvis du ikke træner mod konkurrence, er dette rigtignok ikke særlig dirty.
Ret i ryggen, se lige frem & armene ned langs siden. Hekseskudsyndromet (bøjer sig over hunden når man træner)
Stå mest muligt stille og lad hunden gøre arbejdet selv  (eller sænk kriterierne på andre måder) Varm-asfalt-syndromet (flytter sig hele tiden for at hjælpe hunden til at tilbyde adfærd.
Hold hænderne ned langs siden (inkl. hånden du holder klikkeren i). Maveknebsyndromet (holder hænderne foran maven eller brystet når man træner i stedet for ned langs siden)

Betinget forstærker

Rent Beskidt
100% sammenhæng mellem belønningsmarkør og belønning Klikker eller siger ”dygtig!” flere gange før belønningen kommer (virkelig snavset!)
Brug altid klikkeren hvis du ikke har gode grunde til ikke at bruge den (f.eks. at det er 20 minusgrader ude, eller at adfærden er så godt indlært at du ikke har noget stort behov for klikkeren længere). Sjusker med at bruge klikker, i tilfælde hvor man helt klart ville have fået bedre præcision ved at bruge den.
Hold hånden med klikkeren ned langs siden, både når du træner og idet du klikker. Pege på hunden med klikkeren, holde klikkeren foran maven eller bag ryggen
Hold hænderne ned langs siden mens du klikker, og start belønningsbevægelsen først efter klikket. Tager hånden ned i lommen før klikket.
Har fokus på god timing hele tiden. Ingen bevidstløs klikning. Klikker ofte ”automatisk” på omtrent rigtig sted af gammel vane, i stedet for virkelig at følge med på at man klikker præcist hver eneste gang (specielt når man har fokus på andre aspekter i træningen).
Stoler på klikkeren, men bruger gerne belønningsplacering i tillæg hvor det kan effektivisere træningen. Er mere optaget af at belønne hurtigt (i position) end at klikke præcist. Stoler ikke på klikkeren.
Belønner altid rimelig kvikt efter klikket, uanset hvad hunden gør. Hvis man ønsker at hunden skal gøre noget specielt efter klikket (f. eks. holde positionen), tager man ansvar for at lære hunden dette på forhånd, så at hunden altid gør som man vil have efter klikket. Holder belønningen tilbage efter klikket fordi hunden brød positionen. Lige gyldigt hvis det sker nogle få gange, og hunden hurtigt indtager rigtig position når du holder godbidden tilbage. Men rigtig beskidt hvis du holder godbidden tilbage mange sekunder efter klikket, i forventning om at hunden skal gøre noget du egentlig burde have lært den på forhånd.
Holder kæft mens hunden arbejder. Klikker og belønner først når kriteriet er nået. Tilpasser kriterierne og forstærker så ofte at hunden ikke behøver ekstra hjælp for at fuldføre adfærden. Roser undervejs før man klikker.
Fokuserer på at markere rigtig adfærd ved hjælp af klikkeren. Roser gerne under leg efterfølgende, men sørger for at selve klikket aldrig forsvinder i støjen fra rosen så at det mister sin effekt. Overdreven ros samtidig (eller lige efter) klikket, så klikket mister signalværdi pga. støjen.
Holder kæft mens hunden arbejder. Klikker og belønner først når kriteriet er nået. Tilpasser kriterierne og forstærker så ofte at hunden ikke behøver ekstra hjælp for at fuldføre adfærden. Der findes enkelte eksempler hvor keep going signaler er smart at bruge, men som en generel regel er det lige så godt at holde sig fra det. Bruger diverse keep going signal.
Giver eventuelt signal én gang før adfærden. Klikker og belønner efter adfærden. Færdig med det. Siger “good sit”, “good down” eller “good spin” efter at adfærden er udført (gentager signalet sammen med “good” – en amerikansk ting som er totalt meningsløs til alle andre formål end at udvande kommandoen).

Brug af belønning

Rent Beskidt
Holder belønningen godt gemt i lommen mens hunden arbejder, og har så gode mekaniske færdigheder at man får belønningen hurtigt op efter klikket (og hurtigt ned i lommen igen bagefter). Kun med undtagelse i specielle tilfælde hvor det er vigtig at belønne lynhurtigt i en begrænset periode. Holder godbidderne eller legetøjet klar i hånden (i stedet for i lommen).
Træner flydbaseret på rigtigt kriterium så hunden klarer at gøre tingene rigtigt selv under høj intensitet. Lærer hunden selvkontrol og gode belønningsmanerer. Men valg af forstærker skal selvfølgelig fortsat tilpasses ønsket intensitetsniveau i øvelsen, hvor dette er nødvendigt. Undgår at bruge kvalitetsbelønning som hunden virkelig elsker fordi “hunden bliver så vild af det”.
Sætter kriterierne så rigtig adfærd bliver forstærket meget højfrekvent i starten af indlæringen. Belønner for sjældent tidlig i indlæringen
Trapper forstærkningsfrekvensen ned gradvist og strækker adfærden forsigtigt – selv i tilfælde hvor det tilsyneladende ser ud som om hunden tåler raskere nedtrapning. Trapper forstærkningsfrekvensen ned for brat og ”surfer på ekstinktionsbursten” i stedet for at trappe gradvis ned – særdeles dirty!

Bruk af omvendtlokning

Rent Beskidt
Bruger omvendtlokning i starten af indlæringen, eller for at kvalitetssikre en adfærd som er indlært på andre måder.  Trapper omvendtlokningen ned når den har gjort sit arbejde så man ikke bliver ”omvendtlokningsafhængig”. Bruger omvendtlokning så længe at det ikke er omvendtlokning længere – bare ”lokning”.

Kædning

Rent Beskidt
Baglænskæder alt som bør baglænskædes. Bruger forlænskædning i stedet for baglænskædning der hvor dette åbenlyst ville have sine fordele på kort eller lang sigt.
Træner gerne delmomenter til perfektion, men baglænskæder når man først sætter dem sammen. Træner kun delmomenter og “narrer” kun hunden til at køre hele øvelsen en gang imellem.

Fejlretning

Rent Beskidt
Indlærer adfærdene ordentligt fra starten, og kvalitetssikrer/overtræner så man har sikkerhedsmargin. Tager fat i problemer/svagheder så snart de opdages. Forsøger at kamuflere sjusket træning med diverse hjælp (eller ved at undgå visse situationer).
Vælger robuste og slidstærke løsninger – selv om det tilsyneladende tager længere tid her og nu. Vælger “lette løsninger” som fungerer nu og her, men som ikke giver nogen effekt på lang sigt.
Bygger udholdenhed gradvist op, så at hver eneste træningspas bygger hunden op. Kører “motivationstræning” for derefter at køre flere træningspas som “tapper motivationen” før man igen må køre mere “motivationstræning” igen osv.

Træningsrutiner

Rent Beskidt
Planlægger træningen på forhånd Improviserer træningen undervejs
Har 100% fokus på hunden under hele træningspasset, og tager hyppige pauser hvor hunden får lov at slappe af eller lade op mellem de intensive træningspas. Skelner ikke tydelig mellem træning og pauser. Lader hunden stå og tilbyde adfærd mens man snakker med andre, eller bare ikke følger med.
Træningen er fri for dødperioder. Hunden tilbyder adfærd, bliver belønnet og tilbyder adfærd på ny så længe træningspasset varer. Bruger store dele af tiden i et træningspas til at forflytte sig, håndtere udstyr eller gøre andre uproduktive ting hvor hunden i mellemtiden ikke har chancen for at tjene belønning.
Stopper træningen med det samme hvis man mærker irritation eller at ting ikke fungerer. Tænker sig grundig om og gør nødvendige forandringer før man fortsætter træningen igen, Fortsætter træningspasset selv om følelsen af frustration eller irritation dukker op, og selv om man ser at træningen ikke fungerer. Håber at det snart skal ordne sig bare man træner længe nok.
Træner jævnligt Træner meget ujævnt (lange perioder uden træning for så pludseligt at give den en ”ordentlig skalle”)
Skriver altid træningsdagbog Skriver aldrig træningsdagbog

Rene & beskidte tanker

Rene tanker Beskidte tanker
Fokuserer på det som er observerbart (situation, adfærd og konsekvens) og faktorer som man kan forandre i træningen (timing, kriterier, forstærkningsfrekvens og forstærkningskvalitet). Alt som indebærer lederskab, funktioner, drifter, motivation, energiflyd osv.
Tager selv ansvaret for hundens adfærd. Fokuserer på at optimalisere egen træning så hunden på sigt kan tåle flest mulige forstyrrelser. Leder altid efter bortforklaringer (det var så varmt i dag, nogen har strøet godbidder på jorden osv osv).

Hvorfor træne så rent som muligt?

Grunden til at jeg er så vedholdende om disse detaljer kan sammenfattes i disse punkter:

  • Beskidt træning medfører at du må fjerne rigtig meget unødvendig hjælp senere i træningen (og så bliver det ofte ikke gjort fordi uvanen er blevet så indgroet hos hundeføreren).
  • Beskidt træning fører ofte til at fejl adfærd bliver forstærket (f.eks. når du gentager signaler to eller flere gange …)
  • Beskidt træning fører ofte til at hunden aldrig lærer at tilbyde frivilligt adfærd ordentligt (noget som er helt væsentligt for effektiv klikkertræning).
  • Ren træning giver kort sagt meget mere effektiv træning, både på kort og (særligt) lang sigt.

Om jeg kender nogen hundetrænere som altid træner rent? Nej, har aldrig truffet sådan en endnu. Og jeg må indrømme at jeg selv også kan blive lidt nusset af og til.

Så hvis du sidder med dårlig samvittighed netop nu fordi du genkender dig selv på mange af punkterne, kan du slappe helt af – du er i rigtig godt selskab. Op gennem årene har jeg mødt flere af verdens bedste hundetrænere, og enkelte af dem træner så beskidt at jeg af og til bliver overrasket over hvordan deres hunde er blevet så gode. Når det er sagt, træner de fleste gode hundetrænere helt klart adskilleligt  renere end dem som ikke er helt lige så gode. Men det er vel sådan i hundetræning at der findes vigtige detaljer og der findes mindre vigtige detaljer. Er man god til de vigtigste ting, tåler man fint lidt snavset træning uden at ødelægge for meget.

Pointen er først og fremmest at du skal være klar over hvilke beskidte tricks du bruger så du ikke overdriver. Hvis du vil blive en bedre klikkertræner, vil du tjene meget på at træne så rent som muligt. Håber denne liste kan give nogle spark i rigtig retning.


Om forfatterne

Dette introduktionskursus i klikkertræning er lavet af Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere af bøgerne