Lektion 13: Indkald

Lektion 13: Indkald

Indkald er en af de absolut vigtigste ting du kan lære din hund. Har du et godt indkald, kan du give hunden større frihed til at løbe løs på ture.

Indkald og kontrol over løs hund er et omfattende emne som let kan fylde en hel bog. I denne artikel får vi ikke plads til alt hvad du bør vide om indkald, men vil gennemgå en del nyttige grundøvelser som giver dig et godt grundlag for at tage indkaldet ud i verden hvor du kan videreudvikle det i de situationer hvor du behøver det. Håber at disse øvelser kan give dig nogle idéer og lidt ekstra inspiration til at tage livtag med indkaldstræningen.

Øvelse 1: Targeting på din håndflade

Trin1 – håndtarget

Hold hånden frem foran din hund. Når hunden snuser til den, klikker du og belønner. Hvis din hund tidligere har trænet lidt targeting, plejer dette at være meget let at indlære. Du kan også bruge pegefingeren eller knytnæven som target hvis du hellere vil det.

Når hunden sætter snuden på din håndflade så snart du rækker hånden frem, kan du begynde at gøre det lidt vanskeligere for hunden. Gå baglæns og få hunden til at følge efter håndfladen nogle skridt. Hold hånden op, ned, til højre og venstre. Du kan til og med friste hunden med en godbid i højre hånd, mens du holder den venstre hånd frem som hunden skal berøre.

For at få dette til mere at ligne et indkald kan du kaste godbidden nogle meter hen ad gulvet når du belønner. Når hunden har taget godbidden, er den allerede på nogle meters afstand, og du kan holde håndfladen frem sådan at hunden må løbe nogle meter hen til dig før den kan berøre din hånd igen. Sådan kan du køre mange korte indkald hurtigt efter hinanden.

Trin 2 – sæt indkaldssignalet på

Indtil nu har vi ikke brugt noget indkaldssignal. Vi har kun forstærket at hunden frivilligt er kommet hen til os og har sat næsen på vores håndflade. Når dette fungerer godt, kan vi begynde at sætte signalet på. At holde håndfladen frem er jo faktisk allerede et fint lydløst signal, men vi må også indlære et signal som høres godt på afstand. Det kan du gøre på denne måde. Kør så mange repetitioner du behøver (men mindst 20-30) på hvert trin før du går videre.

  • Råb ”kom!” (eller eventuelt navnet på din hund hvis du foretrækker det) idet hunden allerede er på vej ind mod din håndflade.
  • Råb ”kom!” akkurat idet hunden skal til at begynde at gå/løbe mod din håndflade.
  • Råb ”kom!” FØR hunden er begyndt at løbe ind til din håndflade (men ikke hvis den er optaget af noget andet).
  • Test ved at kalde når hunden er lidt optaget af andre ting, for eksempel når I går tur (hunden kan godt være i line).

Klik og beløn hver gang hunden berører din håndflade. Foreløbig kører du alle disse indkald på kort afstand, dvs. 2-5 m. Du behøver ikke engang at have hunden løs for at træne dette, og du kan godt starte indendørs. Flyt udendørs så snart hunden reagerer godt på signalet. Gå gerne rask igennem de samme trin en gang til når du træner på et nyt sted.

Gentag ALDRIG indkaldssignalet flere gange hvis hunden (på trin C og D) ikke kommer når du kalder. Giv hunden 1 sek. til at reagere, hvis den da ikke kommer, lukker du hånden og ignorerer bare hunden hvis den kommer nogle sekunder senere. Vent i stedet 15-20 sekunder, og prøv en gang til. Hvis der kommer fejl flere gange i træk, bør du gå nogle trin tilbage, eller træne i en lidt enklere situation.

Denne øvelse kan du træne mange gange hver eneste dag, både indendørs og når I går tur. Når du går tur, kan du kalde på hunden med jævne mellemrum når den går foran dig (løs eller i line). Hold håndfladen frem når den vender sig mod dig, og klik som sædvanlig når den berører din håndflade.

Fordele ved håndtarget

Der er flere fordele ved at indlære håndtargeting i forbindelse med indkaldet. For det første gør det at hunden altid kommer helt hen til os (og ikke standser en meter fra os). Mange klikkertrænere har en tendens til altid at klikke når hunden kun er kommet halvvejs ind til dem. Det kan være godt at klikke i det samme hunden reagerer på indkaldet af og til, men de allerfleste gange bør hunden være kommet helt ind til dig før du klikker. Og da kan håndtargeting være en vældig god hjælp, både for hund og fører.

For det andet synes hunde targeting er mægtig sjovt, og det bliver en fin afslutning på indkaldet.

Øvelse 2: Gør ”tag fat i halsbåndet” til en betinget forstærker (= morsomt!)

Hvad er den almindeligste fejl folk laver når de kalder på deres hund ind? Jo, de griber fat i halsbåndet og sætter den i snor. Dette kan efterhånden føre til at hundene ikke længere vil komme når vi kalder – de er jo ikke dumme.

Så da må vi være smartere. Vi kan faktisk lære hundene at det at blive taget i halsbåndet (og evt. blive sat i snor) er helt ok. Du kan gøre det på denne måde:

Tag fat i halsbåndet på hunden (forsigtigt de første gange!). Så snart du tager fat i halsbåndet, klikker og belønner du. Når hunden har spist godbidden, slipper du halsbåndet. Vent et par sekunder og kør en ny repetition. Og så kører du endnu 20 repetitioner.

Efterhånden kan ”gribe fat” i halsbåndet på hunden lidt mere uforsigtigt. Det er for resten god håndteringstræning at gøre hunden vant til lidt mere hårdhændet behandling. Hvis du gør det rigtigt, vil du se at hunden ikke trækker sig væk når du rækker ud efter dens halsbånd, og du vil se at den tydeligt begynder at logre og se rigtig glad ud når du tager fat i halsbåndet.

Når hunden kommer på indkaldet, kan du variere mellem at lade hunden berøre din hånd, eller tage fat i halsbåndet på den. Hunden synes jo begge dele er sjovt!

Du kan også baglænskæde håndtargeting og tage fat i halsbåndet. Du kører da først 5-10 repetitioner med at tage fat i halsbåndet og klikke og belønne. Så holder du hånden frem, og når hunden sætter snuden på den, belønner du dette med at tage fat i halsbåndet på den og derefter klikke og belønne.

Grunden til at vi indlærer dette trin, er helt enkelt at vi mange gange har behov for at tage fat i hundens halsbånd for at få kontrol over den i forbindelse med indkald. Og da er det en stor fordel hvis hunden synes at dette er helt ok, ja faktisk morsomt!

Derudover kan denne træning reducere eller forebygge problemer med ”lineaggressivitet”, altså at hunden ”tænder” når den bliver taget i halsbåndet, særligt når der er andre hunde i nærheden. Læs gerne mere om dette i bogen ”Klikkertrening og dempende signaler” af Emma Parson.

Øvelse 3: Træn indkald ”ude på tur”

At træne indkald på kort afstand som beskrevet i øvelse 1, giver dig et godt grundlag at gå videre med. Du må nu gå et sted hen hunden kan være løs (eventuelt med en lang line hængende løst efter sig). Når du går tur med hunden løs, vil den som regel komme ind for at ”sige hej” med jævne mellemrum, særligt hvis du stopper op eller bevæger dig i modsat retning af hunden. Hver gang at du ser hunden kommer mod dig, rækker du håndfladen frem og klikker og belønner som beskrevet i øvelse 1. (Du kan også tage fat i halsbåndet på hunden før du belønner, eller bare belønne direkte hvis du ikke vil køre håndtargeting på hvert indkald – gør det der fungerer for dig).

Du kan udmærket starte denne træning uden at kalde på hunden (selv om hunden allerede har lært signalet fra kort afstand). Det er kun sundt for hunden at lære at komme frivilligt ind til dig, og det er let at sætte signalet på senere.

Hvis hunden begynder at gå fri ved fod, behøver du ikke at klikke hver eneste gang den kommer. Du kan godt sætte som regel at hunden skal komme fra mindst 20 meters afstand. Sig først signalet når hunden allerede er på vej ind mod dig. Flyt derefter signalet frem sådan at du kalder lige før hunden skal til at begynde at løbe imod dig. Til sidst begynder du at ”teste” signalet når hunden ikke er alt for optaget af andre ting.

Når du efterhånden begynder at kalde FØR hunden er begyndt at komme ind mod dig frivilligt, må du i begyndelsen se situationen lidt an og kun kalde når du mener der er en rimelig sandsynlighed for at hunden vil komme. Snart kan du kalde i gradvist vanskeligere situationer. Men selv om hunden nu kan komme når du kalder i de fleste situationer, kan du udmærket også benytte enhver mulighed for at kalde på den de gange du ser at den er på vej mod dig frivilligt.

Prøv at få mindst 10-20 indkald fra lang afstand på hver eneste tur. Og når du sætter hunden i line for at gå hjem fra skoven, kan du også godt køre 10-20 indkald i line fra kort afstand i tillæg!

Øvelse 4 – Indkald mellem familiemedlemmer

Dette er en morsom variant som hele familien kan træne sammen. Mindst tre personer stiller sig i en trekant med 10-20 meters afstand. Så skiftes I til at kalde på hunden. Den som kalder, kan holde håndfladen frem når hunden kommer og klikke når hunden berører hånden. I kan også tage fat i halsbåndet eller bare belønne direkte hvis I foretrækker det. Hvis hunden løber hen til en person som ikke har kaldt, kan denne person bare vende ryggen til hunden.

Hvis hunden efterhånden begynder at løbe til den næste person så snart den har fået belønning hos den forrige, kan I gøre det sådan at det altid er den person som hunden IKKE er på vej hen til som kalder. Da får hunden god træning i at vende omkring hurtigt på vej væk fra den som kalder.

Når hunden begynder at blive god til at løbe til den som kalder, kan I holde en pause i indkaldningen. Ingen kalder i 20-30 sek. Hunden vil da mest sandsynlig begynde at løbe fra person til person, men alle skal da bare vende ryggen til hunden. Hvis hunden til sidst stopper op i et lille sekund, kan f.eks. den person som er længst væk fra hunden kalde på den. Jeg kan love dig at hunden vil blive vældig glad for endelig at høre indkaldssignalet.

I bør så køre flere hurtige indkald før I holder en ny pause med at kalde igen. Disse pauser (hvor hunden ikke har mulighed for at opnå belønning) gør at indkaldssignalet på en måde bliver ”mere værdifuldt” når det endelig kommer, og det giver en god indlæringseffekt.

Øvelse 5 – Indkald fra fristelser

Til denne øvelse behøver du en medhjælper. Denne sætter sig på hug og frister din hund med en håndfuld godbidder (ikke give den noget, kun friste!). Du stiller dig ca. 3-5 meter væk til at begynde med. Dette kan trænes indendørs de første gange. Når medhjælperen har fristet din hund i nogle sekunder, kalder du på hunden én gang. Hvis hunden vender sig med det samme, holder du håndfladen frem og klikker og belønner som sædvanlig når den kommer hen til dig og puffer på hånden med næsen.

Hvis hunden ikke reagerer med det samme, venter du bare uden at sige noget, mens medhjælperen eventuelt lukker hånden sammen og frister lidt mindre. Hvis du har trænet meget indkald på kort afstand før, vil hunden forhåbentlig snart give op og komme til dig i stedet. Klik og beløn!

Godtag at hunden venter op til 5 sekunder efter signalet med at reagere de første gange. Hvis der går længere tid end dette, afbryder I øvelsen (medhjælper rejser sig op og du går frem og tager hunden i snor). Så kører du 3-4 indkald fra kort afstand (øvelse 1) uden forstyrrelser før I prøver en gang til. Da vil det med stor sandsynlighed gå bedre næste gang. Hvis det fortsat bliver for vanskeligt, kan medhjælperen stå oprejst og friste lidt mindre de næste gange.

Fortsæt med denne træning indtil hunden reagerer hurtigt på indkaldssignalet selv om medhjælperen sidder på hug og frister med godbidderne.

Når du er kommet så langt, kan du udfordre din medhjælper til en lille konkurrence. Han /hun skal nu prøve at friste din hund så meget at du ikke kan kalde den ind (figuranten vinder hvis hunden ikke reagerer på indkaldssignalet indenfor 2 sekunder). Den første der når 5 point vinder! Fortsæt denne træning til du vinder 5-0 hver gang, og hunden altid vender omkring øjeblikkeligt på signalet.

Du kan snart øge afstanden til medhjælperen og variere mellem at kalde hunden ind mens den er helt henne hos medhjælperen, eller når den er i fart på vej derhen.

Hvis hunden efterhånden ikke vil løbe hen til medhjælperen længere, kan denne belønne nogle gange når hunden kommer derhen. Reglen er da at hvis du kalder på hunden mens den er på vej hen til medhjælper, får den selvfølgelig ingen godbidder af medhjælperen hvis den ikke hører på dig. Hvis du ikke kalder, kan medhjælperen belønne en gang når hunden kommer derhen og derefter friste den lidt mere indtil du kalder på den.

Fordelen ved at træne denne øvelse er at din medhjælper kan simulere en ganske heftig fristelse for din hund, samtidig med at I let kan kontrollere at hunden ikke får belønning hvis den laver fejl (medhjælperen sørger jo for at hunden ikke får godbidderne hvis den ikke kommer når du kalder).

Træn gerne denne øvelse med flere forskellige figuranter. Og figuranterne behøver ikke nødvendigvis sidde på hug og friste med godbidder. Medhjælperen kan i stedet have en hund med sig (som din hund gerne vil lege med) i snor. Lad hundene begynde at hilse, og så tester du indkaldssignalet efter at de har hilst i nogle sekunder. Beløn med klik og godbidder/leg når hunden berører din håndflade, og lad derefter hunden løbe tilbage til den anden hund og lege mere (og så kører du nogle flere repetitioner!).

Når du er kommet igennem dette niveau, vil du have et indkald som fungerer i de allerfleste situationer.

Øvelse 5 – kombiner øvelse 4 og 5

Nu begynder det at blive rigtig sjovt. Du kan nu køre indkald mellem 3 eller flere personer (gerne familiemedlemmer), men i stedet for at de som ikke kalder på hunden bare står stille, skal de gøre deres bedste for at gøre det vanskeligt at kalde hunden ind.

En person starter med at friste hunden til at komme hen til sig. Den som frister hunden må IKKE kalde med indkaldssignalet, men ellers kan han gøre alt muligt andet for at få hunden hen til sig (vise godbidderne frem, sætte sig på hug, løbe lidt væk fra hunden, sige smaskelyde osv.). Men den der lokker, skal fortsat kun friste og ikke belønne! Når hunden er optaget af ”fristeren”, kan en af de andre kalde på hunden. Den som kalder, står helt stille og gør ikke noget som helst andet end at holde hånden let tilgængelig sådan at hunden let kan berøre den. Når hunden har fået klik og belønning, kan næste person begynde at friste hunden, mens tredje person gør sig klar til at kalde.

Varier mellem at kalde hunden ind når den er helt henne hos fristeren, og når den er på vej hen mod denne.

Efterhånden kan de to som ikke skal kalde på hunden, friste den samtidig, for eksempel ved at løbe væk osv. Øg forstyrrelserne gradvist helt indtil I til sidst kan køre en intern konkurrence hvor de to som ikke kalder, gør ”alt” hvad de kan for at narre hunden til ikke at komme på indkald. Dette kan blive rigtig sjovt.

Øvelse 6 – Doggie-zen indkald

En anden fin videreudvikling er at doggie-zen kvalitetssikre indkaldet. Pointen med denne øvelse er at kalde hunden ind på vej mod noget den har lyst til (f.eks. en godbid eller en anden hund) og så belønne med at give fri-signal når hunden kommer på indkaldet.

Dette kan du gøre på følgende måde: Hav din hund i snor eller en lang line. Kast en godbid 5-10 m hen ad jorden, og stop hunden forsigtigt i linen når den er kommet ca. halvvejs mod godbidden. Så venter du tålmodigt uden at sige noget. Når hunden vender sig dig, holder du din håndflade frem. Når hunden puffer på din håndflade, klikker du og siger værsgo og lader hunden løbe hen og tage godbidden.

Når du har gjort dette et par gange, kan du begynde at kalde på hunden før den er kommet til enden af linen. Beløn fortsat med at klikke og sige værsgo når hunden kommer.

For at beholde træningseffekten af dette oplæg bør du nu kaste godbidden og lade hunden tage den nogle gange uden at standse den. Så kaster du godbidden og kalder før hunden er kommet ud i enden af linen. Hvis hunden ikke reagerer, stopper du den forsigtigt, da vil den sandsynligvis vende sig med det samme. Fortsæt med at variere mellem at lade hunden tage godbidden og at kalde den ind på halvvejen. Fortsæt til hunden altid vender sig på signal før du stopper den i linen.

Så kan du træne på dette med hunden løs. Det kan være praktisk at have en medhjælper som ”passer på” godbidderne de første gange for en sikkerheds skyld.

Samme øvelse kan også køres med tennisbold eller andet legetøj i stedet for godbidder. Den kan også køres med en medhjælper omtrent som i øvelse 5. Forskellen bliver da bare at du belønner med at sige værsgo og lade hunden løbe tilbage til medhjælperen og få belønning fra denne, i stedet for at du belønner selv.

Når denne øvelse fungerer godt med godbidder, kan du også begynde at belønne med fri-signal for eksempel når du kalder den ind i nærheden af andre (venlige) hunde. Denne træning kan køres med hunden i lang line de første gange så hunden ikke får muligheden for at ”forstærke sig selv” ved at hilse på den anden hund når den laver fejl.

Det er også en god ide at du ofte lader hunden berøre din håndflade, før du slipper hunden løs når den gerne vil hen til noget.

Opsummering

Disse øvelser giver en god grundindlæring af indkaldet, men du må fortsat tage indkaldet ud i ”den virkelige verden” og træne det i de situationer du møder til daglig. Det er dette som er vanskeligt….

Husk at du altid kan have 100% kontrol på din hund – det er bare at have den i snor. En god hundeejer er dygtig nok til at vurdere i hvilke situationer hunden er god nok til at være løs og hvornår den bør holdes i snor (eller eventuelt lang line).

Det er vigtigt at du altid har belønning med når du går tur med hunden. Hav altid godbidder eller legetøj i lommen. Det bedste er hvis din hund gerne vil lege med alle slags genstande, om det så er dens line, din vante eller en kogle du samler op fra jorden. Så har du altid en eller anden forstærker til rådighed. Men dette kræver at du arbejder en del for at øge legelysten hos din hund, helst helt fra den er hvalp.

Beløn gerne bedre jo vanskeligere indkaldet er, og brug gerne selve forstyrrelsen som belønning de gange det er praktisk muligt.

Og beløn gerne hvert eneste indkald, også efter at hunden har lært indkaldet godt. Hvis du gør det, kommer hunden helt sikkert også når du ikke har belønningen med dig – tro mig! Held og lykke med indkaldstræningen!

 


Om forfatterne

Dette introduktionskursus i klikkertræning er lavet af Morten Egtvedt og Cecilie Køste, hovedinstruktører for Canis Hundeskole og forfattere af bøgerne