Hvad er ”flydende” adfærd? Og hvorfor er det så vigtigt?

Hvad er ”flydende” adfærd? Og hvorfor er det så vigtigt?

Tænk på den adfærd som din hund kan bedst af alle de adfærd du har lært den. Tænk derefter på en adfærd som du netop er begyndt på at træne, eller en anden adfærd som din hund kun kan sådan nogenlunde. Der er ganske stor forskel på disse to adfærd, er der ikke?

Tekst: Morten Egtvedt

Når du beder hunden om at udføre sin favoritadfærd, reagerer den lyn hurtigt. Allerede idet du begynder at sige kommandoen (eller evt. stiller dig op og venter på at hunden skal tilbyde adfærden frivilligt) er du aldrig i tvivl om at hunden kommer til at klare det perfekt. Det gør ingenting at I træner på et nyt sted i dag – du kan mærke at hunden kan denne adfærd så godt at den vil gøre det uden tøven. Det gør heller ingenting at det nu er over en måned siden du sidst trænede på denne adfærd. Du er sikker på at hunden husker adfærden godt. Du behøver heller ikke at belønne adfærden hver gang. Faktisk kan hunden godt udføre adfærden flere gange uden belønning, uden at dette ser ud til at påvirke adfærden i større omfang.

Når du beder hunden udføre en adfærd som den ikke kan særlig godt endnu, er det en helt anden sag. Nogle gange går det godt, andre gange ikke. Hvis du forandrer lidt ved situationen, hvis der den mindste forstyrrelse i nærheden, bliver det som regel til fejl. Og hvis det derudover er længe siden du trænede på denne adfærd husker hunden ikke noget som helst og I må som regel begynde forfra igen. Og hvis du af en eller anden grund skulle finde på ikke at belønne adfærden når hunden gør det rigtigt, bliver næste repetition ofte dårlig igen.

Hvad er forskellen på disse to adfærd? Svaret er meget sandsynligt at den første adfærd er flydende. Den anden er ikke.

Hvad er flydende adfærd?
Hvad menes der egentlig med at en adfærd er ”flydende”? En enkel og klar forklaring er at adfærden er flydende når vi kan udføre den uden at tænke over det. Adfærd som vi gør ”automatisk” uden at tænke over det, er som regel meget stabile. Ofte udføres sådanne adfærd meget bedre når vi gør dem ”af sig selv” end hvis vi ”koncentrerer os” om at gøre dem. De der spiller klaver ved hvad jeg mener. Hvis man kan et stykke vældig godt, kan man bare lade fingrene gå af sig selv, mens tankerne gerne er helt andre steder. Adfærden er ”automatiseret”.

En mere præcis definition hvad flydende adfærd betyder, er denne:
”As currently defined, fluency is the fluid combination of accuracy plus speed that characterizes competent performance.” (Binder, 1996)

Kort sagt – adfærden er flydende hvis den altid udføres med fart og præcision.

Fart et vigtigt mål for kompetence 
Hvornår ved vi egentlig at hunden ”kan det”? Hvornår kan vi sige at adfærden er ”flydende” eller ”automatiseret”? Tilhængere af træningsmetoder der har flydende adfærd som målsætning, argumenterer for at præcision ikke er nok – adfærden må også kunne udføres med fart / lav latenstid. Først da anser man individet for at være virkelig ”kompetent” – eller at adfærden er flydende.

Hvis jeg f.eks. træner grundstilling, vil jeg først have præcision. Jeg vil have at hunden skal sætte sig på plads i helt korrekt position ved min venstre fod hver gang. Men adfærden er fortsat ikke flydende. Jeg er ikke tilfreds før hunden kan tilbyde f.eks. 6-8 korrekte grundstillinger på 30 sekunder. Så snart hunden har sunket godbidden, skal den umiddelbart efter tilbyde en ny korrekt grundstilling uden at vende sig mod andre ting mellem repetitionerne. NU er adfærden flydende!

At hunden kan klare at udføre et vist antal repetitioner af samme adfærd på 30-60 sekunder, er et godt mål for om adfærden er flydende. En sådan test bør køres på alle adfærd som det er vigtigt at hunden kan godt nok.

På det 1-årige instruktørkursus som Canis arrangerer, er et af kravene for at bestå kurset at eleverne indlærer alle de vigtigste grundfærdigheder med deres egen hund. (Læs mere om grundfærdigheder i Canis nr. 2/2004 eller se i bogen ”Lydighedstrening i teori og praksis”). Når vi til eksamen bedømmer grundfærdighederne, er det ikke godt nok at hunden kan udføre adfærden på slump en gang eller to. Vi vil se at adfærden er flydende! Det vil sige at hunden bør kunne udføre adfærden mindst 5-6 gange lige efter hinanden.

Egenskaber ved flydende adfærd
Men hvorfor er det så vigtigt at adfærden er flydende? Jo, nu kommer vi til det som virkelig gør dette interessant. Det er dokumenteret at flydende adfærd har flere fordelagtige egenskaber:

1. Adfærden generaliseres lettere til nye situationer
2. Adfærden huskes bedre, selv efter lang tid uden træning
3. Adfærden kræver mindre energi at udføre, både fysisk og mentalt
4. Adfærden er lettere at kombinere med andre adfærd
5. Adfærden er mere modstandsdygtig over for ekstinktion (fravær af forstærkning)

”When learners achieve certain frequencies of accurate performance they seem to retain what they have learned (Berquam, 1981; Kelly, 1995; Orgel, 1984); remain on task or endure´ for sufficient periods of time to meet real-world requirements, even in the face of distraction (Binder, 1984; Binder, Haughton & van Eyk, 1990; Cohen, Gentry, Hulten & Martin,1972); and apply, adapt, or combine what they learned in new situations, in some cases without explicit instruction (Binder,1976,1979d, 1993a; Binder & Bloom,1989; Haughton, 1972a; Johnson & Layng, 1992, 1994).

1. Adfærden generaliseres lettere til nye situationer
Hvis hunden kan lægge sig lynhurtigt 10 gange på 30 sekunder hjemme i haven, er det ganske sandsynligt at den også vil lægge sig hurtigt på træningspladsen, eller på andre nye steder med en del forstyrrelser, selv om du ikke har trænet netop der så meget før. For at sige det på en anden måde: En hund som kan lægge sig 10 gange på 30 sekunder, vil i hvert fald have meget lettere ved at lægge sig i et nyt miljø, end en hund som kun kan lægge sig 2 gange på 30 sekunder.

Vi ser dermed at vi faktisk kan spare os for meget ”unødvendig” generaliseringstræning ved i stedet at fokusere på at få adfærden flydende. En hypotese er at det kan betale sig at træne adfærd til det niveau hvor de er flydende i et miljø uden forstyrrelser, før man begynder at generalisere adfærden til nye situationer. Da vil man få meget gratis.

2. Adfærden huskes bedre, selv efter lang tid uden træning
At flydende adfærd huskes bedre, selv efter lang tid uden træning, er noget mange klikkertrænere længe har vist. Hvis du f.eks. har klikkertrænet hunden til at berøre en targetstick (og adfærden er flydende), kan du teoretisk set lægge targetsticken væk i lang tid. Hunden kan garanteret alligevel huske adfærden når du endelig tager den frem igen et par år senere. Adfærd som indlæres så godt, vil vi jo selvfølgelig ikke lægge væk, men pointen er at når hunden først har lært en adfærd flydende, skal der vældig meget til at hunden ”glemmer” adfærden.

3. Adfærden kræver mindre energi, både fysisk og mentalt
Når en adfærd er flydende (eller ”automatiseret” som det også ofte kaldes), bruger hunden meget mindre energi, både fysisk og mentalt, på at udføre adfærden. Du har sikkert lagt mærke til at når vi træner på nye færdigheder som hunden endnu ikke kan så godt, er dette meget anstrengende for hunden. Den bruger meget energi på at fundere over hvad den skal gøre, og hvordan i al verden den skal få os til at klikke/belønne. Ofte er det næsten sådan at du kan se at hunden tænker så det knager.

Flydende adfærd kræver sandsynligvis ikke meget tankevirksomhed fra hunden. Adfærden sidder så godt ”på rygmarven” at de sker ”automatisk”. Vi ser da også at hunden ofte kan træne i meget længere tid uden at blive træt når vi træner på adfærd som hunden kan godt.

4. Adfærden er lettere at kombinere med andre adfærd
Dette hænger sandsynligvis sammen med det forrige punkt. Når du skal sætte to adfærd sammen til en kæde eller kombinere dem på andre måder, er det som regel dømt til at mislykkes hvis begge adfærdene bare er sådan nogenlunde indlært. Forestil dig at du skal træne på at komme ind på plads med apporten. Du kombinerer her adfærdene ”at holde fast” og ”at sætte sig i grundstilling”. Den almindeligste fejl der sker her, er at hunden spytter apporten ud når den skal til at sætte sig. Når hunden skal udføre to adfærd samtidig som kun er sådan nogenlunde indlært, bliver det slet og ret for krævende for den.

Det som derfor er vigtigt, er at grundstillingen er flydende FØR du begynder at træne indkomst med apporten. Når grundstillingen er flydende, kan hunden udføre adfærden ”i blinde” uden at bruge meget koncentration på dette. Det bliver da meget lettere at komme på plads med apporten (selv om ”hold fast” måske ikke er helt flydende endnu). Når grundstillingen er automatiseret, kan hunden bruge hele sin opmærksomhed på at holde fast på apporten. Og hvis begge adfærd er flydende, bliver den selvfølgelig endnu mere pålidelig.

Når du skal sætte flere adfærd sammen, bør du derfor om muligt have trænet begge to til et niveau hvor de er flydende hver for sig først. Eller i hvert fald mindst en af dem…

5. Adfærden er mere modstandsdygtig over for ekstinktion
Det har længe været oplæst og vedtaget at hvis hunden skal kunne udføre en adfærd flere gange eller over længere tid uden forstærkning, må man bruge intermitterende forstærkning (altså belønne af og til og gradvist sjældnere).

Bob og Marion Bailey (1998) argumenterer imidlertid for at adfærd som er trænet frem til et niveau hvor adfærden er flydende, også er modstandsdygtig over for ekstinktion, selv når man kun har kørt kontinuerlig forstærkning (belønnet hver eneste repetition).
For adfærd som ikke er særlig langvarige, er det dermed et godt alternativ at belønne kontinuerligt, og samtidig lægge vægt på at få adfærden flydende/automatiseret. Dette vil sikre at adfærden kan udføres ganske mange gange selv om vi pludselig ikke belønner den længere.

På adfærd som i sin natur kræver at hunden skal kunne arbejde længe uden forstærkning (f.eks. rundering, fri ved fod og andre langvarige øvelser), må man nødvendigvis også bruge intermitterende forstærkning. Men det er i hvert fald vigtigt at adfærden er flydende FØR du begynder at trappe belønningsfrekvensen ned. Dette reducerer risikoen for at adfærden bliver ødelagt når du begynder at køre gradvis flere repetitioner uden belønning.

Hvordan gør vi en adfærd flydende?
Vi har nu slået fast at der er mange fordele ved at have flydende adfærd hos hunden. Men det vigtigste spørgsmål står tilbage. Hvordan får vi egentlig adfærd til at blive ”flydende”?

Stikordet er repetitioner. MANGE repetitioner (adfærd + forstærkning) på kort tid. Og når alle andre ville have sagt at adfærden var perfekt, stopper du ikke, men kører på med endnu flere repetitioner (overtræning)! Det er med andre ord afgørende at man træner en adfærd af gangen så man får så mange repetitioner som kræves for at få adfærden flydende.

For at kunne gentage samme adfærd flere gange på kort tid, kræver det at man deler den færdige adfærd op i mindre deladfærd som trænes en af gangen. Hunden får da chancen for at repetere den samme adfærd mange gange efter hinanden indtil bevægelsen ”sidder på rygmarven”.

Gode klikkertrænere som læser dette vil sikkert tænke:” Jamen, det er jo sådan vi altid har klikkertrænet!” Og ja, det har du helt ret i. Klikkertræning er en såkaldt ”automatik”-baseret træningsmetode. (Præcisionslæring og Tag-Teach er to andre eksempler på træningsmetoder der baserer sig på at skabe flydende adfærd som bruges i oplæring af mennesker).

Og det er måske netop det at vi gennem (god) klikkertræning producerer adfærd med ekstrem god automatik som gør at vi får alle de fordele vi kender. Klikkertrænere har længe hævdet at hunde husker klikkertrænet adfærd i lang tid selv uden træning i den mellemliggende tid, at adfærd som er klikkertrænet let generaliseres til nye miljøer osv. Disse praktiske erfaringer stemmer godt med forskningsresultaterne.

Flydende adfærd er imidlertid ikke forbeholdt os der klikkertræner. Næsten uanset hvilken metode du bruger, vil du have fordel af at fokusere på en adfærd af gangen og repetere denne mange gange, helt indtil hunden kan udføre den med fart og præcision ( = flydende ). Hunde som præsterer godt i brugs, lydighed, agility eller freestyle, vil som regel have rigtig mange flydende adfærd.

For dem som vil gå dybere ind i begrebet ”flydende adfærd” anbefaler jeg et google-søg på ”Behavior fluency” og ”Precision teaching”. Her er der meget interessant materiale at grave sig videre ned i. Se også referencelisten nedenfor.

Opsummering
En adfærd er flydende når den udføres med både præcision og fart. For at få adfærden flydende kræves der mange repetitioner af samme adfærd. Dette kræver at vi deler den færdige adfærd op i mindre deladfærd og træner disse separat.

Det er dokumenteret at så snart en adfærd kan udføres med en vis fart/frekvens (=flydende), får den flere gunstige egenskaber. Adfærden bliver lettere at generalisere, den huskes bedre, er mere modstandsdygtig overfor ekstinktion og er lettere at kombinere med andre adfærd.

Les mer i bogen Lydighetstrening i teori og praksis

 

Referencer

Carl Binder: ”Behavioral Fluency: Evolution of a New Paradigm”, The Behavior Analyst 1996

Gunn Løkke & Jon Lykke : “Etablering av ballettdans ved hjelp av presisjonsopplæring”. Norsk tidsskrift for Adferdsanalyse, nr 3/2006

Melissa Alexander: ”Klikkerglede! 110 spørsmål og svar om klikkertrening” Canis Forlag 2006

Bob & Marion Bailey:” Ratios, Schedules –Why and When”. 1998

Køste & Egtvedt:” Lydighedstrening i teori og praksis”. Canis Forlag 2005